PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức buổi Hội nghị hướng dẫn thực hiện công tác tài chính - ngân sách khi áp dụng thí điểm mô hình đô thị
Ngày đăng 19/06/2021 | 15:29  | Lượt xem: 149

Nhằm triển khai Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Ngày 18/6/2021, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tài chính - ngân sách khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Công văn số 1776/UBND-KT ngày 07/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, kho bạc nhà nước, Chi cục Thuế; Chủ tịch UBND và kế toán 13 phường trên địa bàn Quận.

Đồng chí Lê Thị Thành – QUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch phát biểu

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Lê Thị Thành - QUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch truyền đạt một số nội dung quan trọng về công tác tài chính - ngân sách trước khi chuyển đổi mô hình chính quyền đô thị tại Quận như: quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm, các quỹ tài chính, khóa sổ kế toán, phân bổ, dự toán, quyết toán dự án hoàn thành do UBND phường làm chủ đầu tư…

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế quận phát biểu

 

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Quận đã có ý kiến hướng dẫn liên quan đến các khoản thu, nộp về thuế, phí, lệ phí. Đồng thời, Hội nghị dành thời gian để giải đáp các khó khăn, vướng mắc tại các phường khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu thống nhất về cách hiểu, trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tài chính - ngân sách, phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ và đảm bảo tiến độ về thời gian trước khi thực hiện chuyển đổi mô hình chính quyền đô thị trong tháng 7/2021. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định hướng dẫn của Thành phố.

Đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách trong giai đoạn chuẩn bị chuyển đổi sang chính quyền đô thị, Quận đang tập trung, gấp rút nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra theo chỉ đạo của UBND Thành phố./.

Tự Hoa