PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Quận Bắc Từ Liêm tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2023
Ngày đăng 16/09/2023 | 16:56  | Lượt xem: 697

Ngày 15/9/2023, tại Hội trường Quận uỷ - HĐND - UBND Quận, Phòng Nội vụ phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2023.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Vũ Đức Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận và hơn 150 học viên là lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, ban, ngành thuộc Quận; các phường; các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập thuộc Quận.

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

Phát biểu khai mạc các lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận đã nêu: công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với cơ quan, tổ chức, là huyết mạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhằm bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết công việc hàng ngày và ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và chủ trương đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, việc chuyển đổi từ công tác văn thư, lưu trữ đối với tài liệu nền giấy sang công tác văn thư, lưu trữ điện tử là vô cùng cấp thiết. Do đó đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận đề nghị các học viên tham dự các lớp tập huấn tập trung nghiên cứu, nắm chắc, lĩnh hội đầy đủ nội dung của lớp tập huấn, đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực tế thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.

 

Đồng chí Vũ Đức Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội phát biểu

          Tại Lớp tập huấn, đồng chí Vũ Đức Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội giới thiệu các nội dung cơ bản và một số điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư như: Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; quản lý văn bản đi - đến; soạn văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khoá bí mật trong công tác văn thư; quản lý Nhà nước về công tác văn thư…Bên cạnh đó, giảng viên còn truyền tải đến đến các học viên nội dung tổng quan về vai trò, vị trí của công tác văn thư, lưu trữ; mối quan hệ giữa công tác văn thư và công tác lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

          Các học viên được hướng dẫn cụ thể về việc triển khai tổ chức lập danh mục hồ sơ cơ quan và lập hồ sơ công việc của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc. Đồng thời, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp vụ công tác lưu trữ, trong đó tập trung vào công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức hiện nay; việc tổ chức thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định hiện hành.

          Thông qua Lớp tập huấn giúp cho lãnh đạo, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận nắm bắt được các văn bản của Trung ương, của Thành phố về công tác văn thư lưu trữ; nâng cao hiệu quả trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; lập hồ sơ công việc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, giúp quản lý chặt chẽ, khoa học các văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tránh tình trạng mất mát tài liệu góp phần giữ gìn bí mật nhà nước; nâng cao hiệu suất công tác của cơ quan nói chung và của từng cá nhân nói riêng; đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn hiện nay./.

 

Hữu Nam