PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Quận Bắc Từ Liêm: Lan tỏa pháp luật trong nhà trường
Ngày đăng 13/10/2022 | 14:25  | Lượt xem: 1155

Công tác tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm luôn được chú trọng, đổi mới. 100% các nhà trường từ mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận tiếp tục thực hiện mô hình thi đua “4 ngày 5 tốt”, trong đó có 1 ngày là “Ngày Pháp luật” để các trường trên địa bàn quận tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức tuyên truyền BGDPLPBGDPL tại Trường THCS Đông Ngạc

Phong phú các hình thức tuyên truyền

Quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn từ 2017-2021 trên địa bàn quận. Trong 5 năm thực hiện Đề án, UBND quận đã tổ chức quán triệt Đề án và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2021 đến các nhà trường và cơ sở giáo dục. Triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên như: Luật Trẻ em; Bộ luật Hình sự; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng chống ma túy; Luật Bảo về môi trường….tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh học sinh và học sinh trên địa bàn quận.

Bà Nguyễn Thị Tâm Luyến-Phó Trưởng phòng Tư pháp quận cho biết, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, trong đó tập trung tuyên truyền thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm vận động, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, viên chức, học sinh hướng tới cam kết chặt chẽ về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và chuyển đổi hành vi của người dân.

UBND quận phổ biến trực tiếp tới cán bộ, giáo viên, học sinh: Tổng số là 250 cuộc và có số tham dự là 13.750 lượt người; phối hợp với các trường trên địa bàn quận tổ chức 3.264 hội nghị, 4.631 hội thảo, tọa đàm về tìm hiểu pháp luật như: Pháp lệnh công chức, Luật Viên chức, Luật Giáo dục và các văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Luật An toàn giao thông, Luật Phòng chống tham nhũng lãng phí, phòng chống tệ nạn xã hội, Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Khiếu tố khiếu nại, Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, Luật Thủ đô, chủ quyền biển đảo, Bộ luật Hình sự 2015, Luật Giáo dục 2019, phòng chống ma túy, cung cấp dịch vụ viễn thông, phòng chống mua bán người…

Thực hiện chỉ đạo UBND quận, các trường trên địa bàn quận tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh thông qua việc xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện mang tính chất tuyên truyền PBGDPL, từ đó chọn lọc những tác phẩm xuất sắc tuyên truyền rộng rãi trên internet, băng đĩa…

Hiệu quả từ việc xây dựng mô hình mới, phù hợp

Giai đoạn 2018-2021, toàn ngành giáo dục đã triển khai, phát động và hưởng ứng tham dự 226 cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại các trường dưới hình thức sân khấu hóa; phát động 5 cuộc thi viết: Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Tìm hiểu Bộ luật Hình sự; Thi viết mô hình giáo dục phát luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; Thi viết tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật; Thi viết về Trường Sa với 46.562 lượt người tham gia.

UBND quận cũng hướng dẫn các nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình mới, phù hợp và hiệu quả trong việc tuyên truyền PBGDPL cho học sinh… Qua đó, các nhà trường đã có 4.160 bài tuyên truyền về pháp luật trên trang tin của đơn vị, 8.261 bài tuyên truyền trên loa truyền thanh của phường. Tuyên truyền qua các phương tiện trực quan như pano, áp phích, khẩu hiệu: Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động về Ngày Pháp luật qua hệ thống băng rôn, cờ, áp phích, khẩu hiệu tại các trường học trên địa bàn quận.

Tăng cường các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các đợt sinh hoạt ngoại khóa, các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật mới. Các trường trên địa bàn quận đã tổ chức 5.026 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 19.376 lượt người tham gia. Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, các chính sách, quy định mới, tác động, hiệu ứng của chính sách, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Thị Tâm Luyến cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy – HĐND - UBND quận Bắc Từ Liêm và lãnh đạo các cấp, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn quận đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức và chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong quá trình tuyên truyền PBGDPL đã có các đơn vị xác định rõ nội dung, đổi mới trong việc lựa chọn các hình thức, mô hình PBGDPL đem lại hiệu quả cao, phù hợp với từng đối tượng; tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả.

 

 

Bạch Dương

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn