PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Quận Bắc Từ Liêm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”
Ngày đăng 10/11/2021 | 10:08  | Lượt xem: 219

Ngày 09/11/2021, UBND Quận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”, Tổng kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 và Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn Quận. Tham dự tại điểm cầu của Quận có đại diện lãnh đạo các phòng, ngành, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận; tại điểm cầu các phường có đại diện lãnh đạo UBND - UB MTTQ và các đoàn thể thuộc phường, các cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp Quận phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp Quận, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận nhấn mạnh Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Việc xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, PBGDPL và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Văn hóa pháp lý được thể hiện hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, cá nhân và xã hội. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh các kết quả đã đạt được do các thành viên Hội đồng và UBND các phường thực hiện, cụ thể: tổ chức tuyên truyền, phát thanh được 4.607 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; UBND Quận tổ chức 129 Hội nghị tuyên truyền, 136 Hội nghị tập huấn cấp phát 257.994 tài liệu tập huấn, tài liệu tuyên truyền, UBND các phường tổ chức 28 Hội nghị tuyên truyền, 19 Hội nghị tập huấn, cấp phát 196.894 tài liệu tập huấn, tài liệu PBGDPL; in ấn và cấp phát hơn 56.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp phát tới các thành viên Hội đồng và các đối tượng là học sinh, sinh viên, người đang có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn Quận; in ấn và cấp phát 42.000 cuốn tài liệu Hỏi- đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cấp phát tới các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn Quận; thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Công tác hòa giải trên địa bàn Quận cũng được quan tâm thực hiện, trong 10 tháng đầu năm tiếp nhận và giải quyết 47 vụ việc hòa giải, trong đó: Hòa giải thành 43 vụ, hòa giải không thành: 04 vụ. Tỷ lệ hòa giải thành đạt  92%....

Cũng tại Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật, Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận cũng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và kết quả triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”. Theo đó, kết thúc 24h00 ngày 01/8/2021, Cuộc thi do UBND Quận triển khai đã thu hút 90.982 lượt người tham dự (trong đó, phường Cổ Nhuế 2 đã thu hút 13.720 lượt người tham dự- đứng thứ nhất toàn Quận, đạt tỷ lệ 123.9%, phường Xuân Đỉnh thu hút 11.463 lượt người tham dự- xếp thứ 2, đạt tỷ lệ 119.9%...). Với kết quả trên, Quận Bắc Từ Liêm đã đạt giải Nhì tập thể cấp Thành phố và được Ban tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố trao Giấy chứng nhận.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận đã đề xuất Thành phố tặng Bằng khen đối với tập thể Phòng Tư pháp Quận trong công tác triển khai Cuộc thi, đồng thời đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Quận khen thưởng đối với 13 tập thể và 22 cá nhân nhằm động viên khen thưởng kịp thời trong công tác triển khai Cuộc thi.

Thông qua Hội nghị này đã góp phần chung tay hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Quận, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật./.

Thanh Vân