PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Quận Bắc Từ Liêm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11; Tổng kết, trao giải và khen thưởng các Cuộc thi và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Luật thi hành án hình sự năm 2019
Ngày đăng 10/11/2020 | 15:57  | Lượt xem: 658

(BTLP) Chiều ngày 09/11/2020, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” ; Tổng kết, trao giải và khen thưởng các Cuộc thi; Tuyên truyền và hướng dẫn Luật thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn Quận. Tới dự Hội nghị có đồng chí: Lưu Ngọc Hà - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Thủy - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận; Các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc Quận; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Quận; Lãnh đạo Công an Quận; các đồng chí là lãnh đạo UBND các phường, công chức Tư pháp hộ tịch, Ban chỉ huy công an phường, cảnh sát khu vực và các tập thể, cá nhân đạt giải trong 02 Cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp Quận báo cáo

 

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp Quận, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận thông qua báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 10 tháng năm 2020 và kết quả triển khai 02 Cuộc thi: “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”  và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử việc bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2020. Báo cáo đã chỉ rõ những kết quả mà UBND Quận đã đạt được trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật  trong năm 2020 như đã thực hiện kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật Quận với 27 đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và 361 tuyên truyền viên tại các phường; đã tổ chức 175 Hội nghị tuyên truyền; 154 hội nghị tập huấn, tọa đàm, cấp phát 377.245 tài liệu tập huấn, tài liệu tuyên truyền; Đạt giải Nhất Tập thể Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với bảo vệ môi trường”, Giải Nhất đối với video Tuyên truyền viên, Giải Nhì đối với video Báo cáo viên trong Cuộc thi “Báo cáo viên,tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” do thành phố Hà Nội tổ chức.

 

Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí  thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn Quận. UBND Quận và các phòng, ban, ngành, đoàn thể đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách sâu rộng đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật và hạn chế vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND Quận cũng yêu cầu toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn thể công dân trên địa bàn quận cùng chung tay hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 bằng những hành động, việc làm thiết thực cụ thể như: Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật phổ biến giáo dục pháp luật, nhân rộng, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả để hưởng ứng pháp luật; Đổi mới nội dung, đa dạng hóa về hình thức, nhanh nhạy đổi mới kịp thời nội dung hưởng ứng Ngày pháp luật, chú trọng đến việc tổ chức sơ kết, tổng kết để Ngày pháp luật thực sự trở thành động lực thúc đẩy thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; biến việc tìm hiểu pháp luật trở thành việc làm hàng ngày của cán bộ và các tầng lớp nhân dân và là nhu cầu cần thiết của mỗi người dân và để việc chấp hành pháp luật trở thành nếp sống văn hóa của người Thủ đô.

Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí  thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận trao tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

 

Tại Hội nghị, UBND Quận đã trao tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” đối với 01 đồng chí là Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường và 02 bác hiện đang làm hòa giải viên tại cơ sở đã đóng góp công sức cho công tác Tư pháp, trao tặng Giấy khen cho 29 tập thể, 32 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai Cuộc thi nhằm khen thưởng và động viên kịp thời các tập thể, cá nhân; trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có bài dự thi đạt giải cao trong Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”  và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử việc bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2020.

TS. Đinh Hoàng Quang - Giảng viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Báo cáo viên tại Hội nghị

 

Cùng ngày, TS. Đinh Hoàng Quang - Giảng viên trường Đại học kiểm sát Hà Nội đến dự, giới thiệu, tuyên truyền các kiến thức pháp luật về Luật thi hành án hình sự năm 2019 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ công an làm công tác thi hành án hình sự. Theo đó, Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 14/6/2019, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế Luật Thi hành án hình sự ngày 17/6/2010. Luật gồm 207 điều, chia thành 16 chương tập trung quy định về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, các hình thức thi hành án, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự...

Thông qua Hội nghị đã góp phần chung tay hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11, giúp việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Quận, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật./.

Thanh Vân