PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xây dựng phường chuẩn tiếp cận pháp luật Triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ
Ngày đăng 05/09/2023 | 15:15  | Lượt xem: 121

Thực hiện kế hoạch của UBND quận Bắc Từ Liêm về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức họp thẩm định, đánh giá và chấm điểm hồ sơ đề nghị công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 13 phường trên địa bàn quận.

Description: - Quận Bắc Từ Liêm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Ảnh: Bạch Dương
Quận Bắc Từ Liêm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Ảnh: Bạch Dương

 

Thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội, thời gian qua, UBND quận Bắc Từ Liêm luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá tiếp cận pháp luật; Ngày càng có nhiều người dân trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Việc đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

Ngay từ đầu năm, UBND các phường ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức họp triển khai thực hiện công tác, phân công cho cán bộ, công chức các bộ phận chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ các chỉ tiêu để thực hiện theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phòng Tư pháp quận cho biết, năm vừa qua, UBND quận đã bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền PBGDPL và công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với số tiền hơn 719 triệu đồng. Trong đó, UBND quận là hơn 410 triệu đồng, UBND các phường gần 235 triệu đồng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai.

Thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường trong việc xây dựng, đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở... để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Ban hành các văn bản chỉ đạo, biên soạn tài liệu hướng dẫn UBND phường xây dựng, đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tài liệu phát cho Nhân dân để nâng cao nhận thức và cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các phòng, ngà̀nh có liên quan, các thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận trong việc xây dựng, đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, đấu tranh, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật, tạo công ăn việc làm cho Nhân dân. Bố trí kinh phí PBGDPL, hòa giải cơ sở hợp lý để đảm bảo cho công tác PBGDPL được thực hiện tốt, hiệu quả.

Việc xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có tác động tích cực đến việc cải thiện và nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội bền vững trên địa bàn quận.

Thực hiện theo thẩm quyền các nhiệm vụ của công tác xây dựng, đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đưa pháp luật đến với từng người dân thông qua hoạt động lồng ghép vào công tác PBGDPL để từng bước đưa tinh thần, nội dung công tác đánh giá tiếp cận pháp luật đến cán bộ và người dân ở cơ sở.

Theo báo cáo của Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm, công tác đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 13/13 phường đều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Nguồn: Báo Kinh tế đô thị