PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Quận Bắc Từ Liêm: Chủ động, kịp thời triển khai Luật Hộ tịch
Ngày đăng 17/03/2023 | 08:50  | Lượt xem: 260

Ngay khi Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, được với sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Hộ tịch có hiệu quả…

Người dân thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa quận Bắc Từ Liêm
Người dân thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa quận Bắc Từ Liêm.

Chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về Hộ tịch

Theo lãnh đạo quận, hàng năm UBND quận đều ban hành kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn quận, chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật về Hộ tịch, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch với đa dạng các hình thức; Thực hiện rà soát theo kế hoạch của Sở, TP, đóng góp ý kiến vào các dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch.

Trong 6 năm triển khai Luật Hộ tịch, UBND quận đã tổ chức 09 hội nghị tập huấn Luật Hộ tịch; 12 buổi tập huấn về liên thông thủ tục hành chính; 05 hội nghị tập huấn về công tác thực hiện báo cáo, thống kê với 2.707 lượt người tham dự, phát 5.822 tài liệu.

Đã làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn quận biết được nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch, dịch vụ công mức độ 3, 4 các TTHC lĩnh vực hộ tịch; quyền và nghĩa vụ khi thực hiện dịch vụ công mức 3, 4. Qua đó, nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân tăng lên, người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch. Các trường hợp đăng ký quá hạn, không đăng ký hộ tịch giảm đáng kể.

Cán bộ, công chức tư pháp - hộ tịch của quận, phường đều có trình độ đại học trở lên, thường xuyên được kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm, UBND quận tổ chức các lớp tập huấn công tác văn bản, hộ tịch, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch. Cử cán bộ, công chức tham gia các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về hộ tịch.

Cùng với đó cán bộ, công chức phòng Tư pháp quận, tư pháp phường, bộ phận tiếp nhận và hồ sơ trả TTHC quận và phường đều được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Tư pháp tổ chức và được cấp chứng chỉ.

Bố trí 01 công chức tư pháp chuyên thực hiện công việc hành chính tư pháp, trong đó thực hiện công tác hộ tịch ở quận. Các UBND phường đều bố trí 01 công chức tư pháp – hộ tịch có bằng đại học chuyên ngành luật thực hiện công việc đăng ký hộ tịch.

TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch được thực hiện đúng quy định

UBND quận giao phòng Tư pháp thực hiện các nội dung liên quan đến việc số hóa sổ hộ tịch từ năm 1999 đến 2015 theo kế hoạch của quận. Trước đây, UBND quận đã số hóa, nhập thông tin dữ liệu hộ tịch đối với tất cả các sổ đăng ký khai sinh từ năm 1998 trở về trước của 09 xã thuộc huyện Từ Liêm trước đây trên phần mềm cơ sở dữ liệu của quận, giúp cho quá trình khai thác, sử dụng dữ liệu hộ tịch, giải quyết các thủ tục hành chính được thuận tiện hơn.

Hiện nay toàn bộ sổ hộ tịch của 13 phường, sổ hộ tịch của phòng Tư pháp được lưu trữ tại kho lưu trữ của phòng Tư pháp quận theo đúng quy định của pháp luật.

Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác hộ tịch tại quận, phường được cung cấp đầy đủ, hiện đại gồm: Máy tính, máy in, máy quét, máy photo; hệ thống tra cứu TTHC, cơ sở dữ liệu về hộ tịch; hệ thống xếp hàng tự động; hệ thống đánh giá sự hài lòng của công dân giúp cho việc kiểm soát hồ sơ chặt chẽ, thuận lợi; hệ thống camera giám sát tại Bộ phận một cửa, tích hợp trên Cổng thông tin điện tử. Phục vụ cho việc thực hiện TTHC thuận lợi, đúng hạn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận, bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC quận, UBND các phường thực hiện triển khai phần mềm đăng ký khai sinh và cấp mã số định danh cho trẻ khi đăng ký khai sinh. Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, đăng ký lại kết hôn, cấp trích lục hộ tịch, cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thuộc lĩnh vực hộ tịch.

Việc ứng dụng CNTT trong việc đăng ký các TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giảm chi phí, thời gian chờ đợi, thời gian đi lại nhiều lần tới các cơ quan hành chính để giải quyết TTHC. Các cán bộ, công chức đều đã hoàn thành lớp học CNTT do Sở Tư pháp và Sở Nội vụ tổ chức.

Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, quận ủy - HĐND - UBND quận, đặc biệt là sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp và sự nỗ lực của công chức phòng Tư pháp, bộ phận tiếp nhận và giải quyết các TTHC quận, công chức tư pháp – hộ tịch các phường luôn thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch đảm bảo đúng quy định của pháp luật và trả kết quả đúng hẹn, không gây bức xúc cho công dân.

Hàng năm, UBND quận tổ chức đoàn kiểm tra công tác tư pháp kiểm tra kết quả thực hiện công tác tư pháp của 13 phường thuộc quận, kịp thời hướng dẫn các vướng mắc của các phường. Phối hợp với các ban, ngành trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bạch Dương

Nguồn: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn