PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Người dân tích cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”
Ngày đăng 24/07/2021 | 15:19  | Lượt xem: 278

Sau hơn 01 tháng tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” (20/6/2021 - 23/7/2021) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã thu hút 72.478 lượt người tham gia thi.

Description: Cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19'' bắt đầu từ ngày 20-6 - Hànộimới

Tính đến ngày 23/7/2021, trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm đã thu hút hơn 72.000 lượt người tham gia thi. Nhiều cơ quan, đơn vị và UBND các phường đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia cuộc thi.

Trong đó, nhiều phường tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Tiêu biểu như phường Cổ Nhuế 2 có 13.150 lượt người tham gia thi; phường Xuân Đỉnh có gần 11.246 lượt người tham gia thi, phường Cổ Nhuế 1 có 7.613 lượt người tham gia...

Được biết, thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, Ngày 21/6, UBND quận Bắc Từ Liêm đã triển khai Công văn số 1800/UBND-TP về việc hướng dẫn triển khai cuộc thi đến Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức thành viên; các phòng, ban, ngành, đơn vị; các trường học và UBND các phường trên địa bàn, đảm bảo triển khai cuộc thi đạt kết quả tốt nhất, có nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao. Trong đó, UBND Quận đề nghị Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức thành viên, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên tham gia dự thi. UBND các phường trên địa bàn quận triển khai cuộc thi đến cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường với 100% cán bộ, công chức tham gia dự thi và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Pictures\hdjh.png

Hệ thống các câu hỏi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” đưa ra đòi hỏi người tham dự vận dụng luật và thực tiễn, từ đó giúp Nhân dân nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành phòng, chống dịch Covid-19, cùng tìm ra những biện pháp, giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch thông qua Cuộc thi pháp luật trực tuyến kết hợp với khẩu hiệu tuyên truyền, tờ rơi tuyên truyền, infographic dưới dạng thông tin nhanh, ngắn gọn thì quy định của pháp luật được tiếp cận với người dân được dễ dàng hơn./.

Thanh Vân