PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Kết quả triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 18/10/2021 | 12:31  | Lượt xem: 285

Ảnh: Quận Bắc Từ Liêm đạt Giải Nhất Thành phố cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”

 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối đưa pháp luật đến với cuộc sống, là cơ sở để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, bắt đầu năm công tác quận Bắc Từ Liêm luôn xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Giai đoạn 2017-2021 và những năm trước đó, Quận ủy- HĐND- UBND Quận đã chỉ đạo, quán triệt sâu sắc không chỉ đến các phòng, ban, ngành thuộc Quận, các đơn vị trực thuộc Quận, UBND các phường mà còn quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, coi đây là khâu đầu tiên, là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống. Công tác PBGDPL được các cấp, các ngành triển khai rộng.

Triển khai thực hiện Chương trình, Đề án PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 10/10/2017 để triển khai thực hiện Chương trình, Đề án trên địa bàn Quận và lồng ghép các nội dung triển khai thực hiện vào các kế hoạch tuyên truyền năm và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan đến công tác tuyên truyền PBGDPL. Việc quán triệt, triển khai các nội dung đã được thực hiện nghiêm túc và đồng thời nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Giai đoạn 2017-2021, UBND Quận đã triển khai thực hiện mô hình tuyên truyền PBGDPL đem lại hiệu quả cao như mô hình “Thanh niên tuyên truyền lưu động” do Quận đoàn triển khai thực hiện tại các Đoàn phường và chi đoàn cơ sở hay như mô hình “Tổ dân phố điện tử” được đặt tại trụ sở các Nhà văn hoá trên địa bàn phường, hay mô hình “Cầu thang pháp luật” tại các toà nhà chung cư trên địa bàn Quận. Việc triển khai thực hiện các mô hình tuyên truyền PBGDPL đã đem lại hiệu quả và kết quả tích cực. Cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân đã nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống, ý thức tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật, nhận thức được cơ bản các quy định của pháp luật.

Ảnh: Ra mắt Tổ tư vấn pháp luật phường Xuân Đỉnh năm 2020

Về triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”, hàng năm, UBND Quận đều ban hành kế hoạch hướng ứng Ngày pháp luật Việt Nam theo hướng dẫn chỉ đạo hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Thành phố. Các phòng, ban, ngành thuộc Quận và UBND các phường đều xây dựng kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai và tổ chức các hoạt động sôi nổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo các chủ đề từng năm. Hàng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận đều tiến hành tổ chức thành công lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam gắn với sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL, tổng kết và trao giải thưởng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Ảnh: Hơn 300 hòa giải viên đại diện cho 515 hòa giải viên cơ sở thuộc 7 phường: Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Thụy Phương, Đông Ngạc, Đức Thắng, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2 tham gia Hội nghị tuyên truyền PBGPDL do UBND Quận tổ chức năm 2020

 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền PBGDPL cũng được các phòng, ban, ngành đơn vị thuộc Quận và UBND các phường thực hiện thông qua các hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật (số hội nghị và số lượt người tham dự tham dự tăng dần theo các năm). Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận đã phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức đối thoại, nâng cao hiệu quả pháp luật thông qua việc tổ chức hội nghị, tọa đàm, giao lưu, giải đáp pháp luật. Việc tuyên truyền văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan đến những vấn đề nóng, bức xúc trong dư luận, những văn bản pháp luật triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố được được đẩy mạnh. Từ năm 2017 đến tháng 6/2021, toàn Quận đã tổ chức 75 cuộc tập huấn nghiệp vụ, 1.115 hội nghị phổ biến trực tiếp cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật….

Giai đoạn 2017-2021, UBND Quận giao Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận tăng cường in ấn phát hành miễn phí 699.213 bản tài liệu PBGDPL cấp phát đến phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc Quận và UBND các phường trên địa bàn Quận. Nội dung tập trung những văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp cho người dân như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trẻ em, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về PCCC, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND...

Ảnh: Cuộc thi Hòa giải viên giỏi quận Bắc Từ Liêm năm 2019

 

Cùng đó, hưởng ứng các Cuộc thi do Thành phố phát động, thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Năm 2019, UBND Quận đã hưởng ứng và phát động triển khai Cuộc thi trực tuyến “Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Quận với 45.514 lượt người tham dự (đứng thứ nhất Thành phố khối Quận); Năm 2020 hưởng ứng và phát động triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” với 104.791 lượt người tham dự (đứng thứ nhất Thành phố khối Quận); Gần nhất là Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, đến ngày 01/8/2021 đã thu hút 90.982 lượt người tham dự. Hình thức tổ chức Cuộc thi được triển khai khá phong phú đa dạng: Đơn cử như năm 2019, hưởng ứng tham dự Cuộc thi “Hoà giải viên giỏi” năm 2019 với hình thức sân khấu hoá (Quận đã tổ chức Cuộc thi sơ loại cấp Quận với sự hưởng ứng tham dự của 13 Hoà giải viên; đạt giải Nhì Cụm và Giải Nhì cấp Thành phố) hay như năm 2020 với hình thức xây dựng video (hưởng ứng tham dự cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” với kết quả đạt giải Nhất Thành phố video Tuyên truyền viên và Giải Nhì Thành phố video Báo cáo viên).Hầu hết các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn Quận tham gia, đã trở thành phong trào tìm hiểu pháp luật sôi nổi trên địa bàn Quận nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng ngày càng được tăng cường. Ban Tuyên giáo Quận ủy, phòng Văn hoá và Thông tin Quận và các phòng, ban, ngành có liên quan thường xuyên tham mưu UBND Quận có văn bản chỉ đạo các đơn vị và UBND các phường, các trường, đơn vị hiệp quản… đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL thông qua các nội dung liên quan đến tuyên truyền các văn bản pháp luật, việc thực thi pháp luật, áp dụng pháp luật, giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận, đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Quận với 4.770 tin bài.

Hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở cũng được đặc biệt chú trọng và quan tâm với 14.517 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. Đặc biệt trong các đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về bầu cử, về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chỉ trong vòng 05 tháng đã thực hiện tuyên truyền hơn 2.000 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh với các nội dung tuyên truyền tập trung vào mức xử phạt vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch với nội dung dễ hiểu, ngắn gọn và đẩy mạnh tuyên mạnh tuyên truyền tới cán bộ và Nhân dân.

Việc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù thanh thiếu niên, phụ nữ, công nhân, nạn nhân bị bạo lực gia đình, người hưởng án treo, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại các phường người bị phạt tù được hưởng án treo, người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố được các cấp, các ngành quan tâm triển khai với nhiều nội dung, hình thức phù hợp.

Ảnh: Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2020

 

Việc PBGDPL trong nhà trường đã được Quận uỷ- HĐND-UBND Quận và các cấp quan tâm. Ngành giáo dục đã chủ động, tích cực phối hợp với các phòng, ngành đẩy mạnh công tác PBGDPL trong các nhà trường với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp lứa tuổi “học mà chơi, chơi mà học”. Thực hiện dạy học các môn đạo đức, giáo dục công dân trên cơ sở lựa chọn các nội dung có giá trị, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, giáo dục chuẩn mực đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, huy động sự tham gia của học sinh vào việc xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện mang ý nghĩa tuyên truyền PBGDPL;

Ngoài ra, các phòng, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến cho đối tượng thanh, thiếu niên như :Phòng Tư pháp tích cực tham mưu UBND Quận đẩy mạnh chỉ đạo triển khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên. Quận Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút cho đối tượng thanh thiếu niên, sinh viên trên địa bàn tham gia….

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải được tiến hành thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền với sự nỗ lực, phối hợp thực hiện đồng bộ thống nhất của cả hệ thống chính trị và toàn dân./.

Thanh Vân