PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2021
Ngày đăng 01/11/2021 | 17:21  | Lượt xem: 787

Nhằm đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Quận, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Ngày 07/8/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 358/KH-UBND về hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11 trên địa bàn quận năm 2021. Theo đó, năm 2021, Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 có chủ đề là Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021, các phòng, ban, ngành thuộc Quận và UBND các phường nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Đại hội lần thứ II Đảng bộ Quận Bắc Từ Liêm, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế- xã hội”.

Pano Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, UBND quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh, cổng thông tin điện tử, các hội nghị,… và các hệ thống thông tin cơ sở khác. Quận cũng triển khai khảo sát và thực hiện mô hình “Cầu thang pháp luật” tại các toà nhà chung cư trên địa bàn Quận. Theo đó, từ ngày 23/10/2021 đến ngày 28/10/2021, UBND Quận đã cử Tổ khảo sát tham gia khảo sát thực tế tại hơn 146 toà chung cư của 07 phường trên địa bàn Quận. Sau khảo sát, Tổ khảo sát Quận đã tiến hành làm việc với Ban quản trị các Toà nhà, Ban quản lý toà nhà và 02 đơn vị Quảng cáo đang thuê quảng cáo tại các toà chung cư với mục đích phối hợp với UBND Quận trong việc triển khai thực hiện mô hình và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Quận. Căn cứ kết quả khảo sát, Tổ khảo sát sẽ tiến hành xây dựng báo cáo và phương án triển khai thực tế mô hình “Cầu thang pháp luật” tại các toà nhà chung cư sao cho hoạt động đảm bảo và hiệu quả, mục đích cuối cùng là mọi tầng lớp Nhân dân được tìm hiểu và tiếp cận thông tin pháp luật.

Hội nghị tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình tại phường Liên Mạc

Không chỉ Quận có hoạt động Hưởng ứng Ngày pháp luật mà 13 phường trên địa bàn Quận cũng có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để triển khai và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam như: Hội nghị tuyên truyền pháp luật các văn bản pháp luật quan trọng như Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai…do các phường Liên Mạc, phường Tây Tựu tổ chức với 200 lượt người tham dự, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hay như các phường: Minh Khai, Phúc Diễn, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo…cũng thực hiện trang trí trực quan các tuyến đường thuộc đơn vị mình quản lý để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, góp phần tạo nên không khí Ngày pháp luật trên địa bàn Quận.

Các hoạt động Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp./.

Thanh Vân