PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý I/2021, phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021
Ngày đăng 09/04/2021 | 15:25  | Lượt xem: 306

Sáng ngày 08/4/2021, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận (PBGDPL) đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tậm Quý II năm 2021. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành: Ban Tuyên giáo, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Thanh tra, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao; các đồng chí lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp hộ tịch 13 phường trên địa bàn Quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm Luyến - Phó Trưởng phòng Tư pháp báo cáo

 

          Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong Quý I/2021, các thành viên Hội đồng đã tham mưu Hội đồng Quận triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Cụ thể: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng được triển khai bằng nhiều hình thức: Thực hiện in ấn và cấp phát 50.000 tờ rơi tuyên truyền về pháp luật như: Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật dân quân tự vệ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  toàn Quận đã phát trên 5.000 tờ rơi đến người dân, các trường Đại học, Cao đẳng; trên 2.927 poster về phòng bệnh; đã treo 316 băng zôn, khẩu hiệu, 97 pano, 13/13 phường tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch qua hệ thống loa phát thanh 3 lần/ngày. Tuyên truyền, vận động người dân cài đặt phần mềm Bluezone; đến ngày 01/4/2021, trên địa bàn Quận có 160.024/387.588 máy smart phone đã cài đặt phần mềm, đạt tỷ lệ 41,29% - cao nhất Thành phố. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, đã chỉ đạo tạm dừng và quản lý tốt các lễ hội, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, quán cà phê, kinh doanh karaoke, internet…, đồng thời đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 khi hoạt động trở lại theo chỉ đạo của UBND Thành phố; Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/12/2020 của UBND Thành phố, Chỉ thị của Quận ủy, các phòng, ban, ngành đã tham mưu UBND Quận xây dựng và triển khai các kế hoạch phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác quản lý văn hóa, quản lý di tích, quản lý nghĩa trang còn nhiều bất cập; công tác quản lý ở một số trường, nhóm lớp mầm non tư thục còn hạn chế; lĩnh vực y tế, đảm bảo an toàn thực phẩm còn vướng mắc….

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến- QUV, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL phát biểu

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ban, ngành, UBND các phường trong thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL quý I/2021. Quý I năm 2021, các thành viên Hội đồng đã chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, bám sát các nội dung đề ra tại kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2021 của từng đơn vị đã đề ra trong Quý I/2021.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong Quý II năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL yêu cầu các thành viên Hội đồng thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận, triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành và có hiệu lực năm 2021, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và UBND Quận, đặc biệt tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, phòng chống dịch bệnh Covid-19... UBND các phường tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tập trung biên soạn, in ấn và cấp phát tờ rơi tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và Tài liệu Hỏi- đáp về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ đạo và tổ chức triển khai 02 cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” do Bộ Tư pháp tổ chức và Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do UBND Thành phố và UBND Quận tổ chức triển khai thực hiện; Triển khai thực hiện tốt mô hình “Cầu thang pháp luật” tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn Quận; các thành viên Hội đồng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực mà đơn vị mình thực hiện; Thực hiện tổng kết Đề án: “Nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2021” theo văn bản chỉ đạo của Thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, các nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ (Theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND Quận về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa ban Quận năm 2021); Tiếp tục tập trung tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 (Theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND Quận về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2021)....

Cũng tại Hội nghị này, Hội đồng phối hợp PBGDPL cũng thực hiện việc phát động các thành viên Hội đồng vận động cán bộ,công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tích cực tham gia Cuộc thi pháp luật trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại  biểu Hội đồng nhân dân”, đồng thời tập trung tuyên truyền vào các văn bản pháp luật mới ban hành theo từng lĩnh vực, ngành cụ thể./.

Thanh Vân