PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Hội nghị Tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng
Ngày đăng 14/11/2019 | 17:15  | Lượt xem: 600

(BTLP) Thực hiện kế hoạch số 79/KH-BTV ngày 26/10/2019 của Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, Kế hoạch số 372/KH-UBND của UBND quận Bắc Từ Liêm về phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2017-2020, Chiều ngày 12/11, Hội liên hiệp phụ nữ Quận đã phối hợp phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng cho cán bộ, hội viên hội phụ nữ trên địa bàn Quận. Than gia lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng Tư pháp Quận; đồng chí Bùi Thị Trinh - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ; các đồng chí BCH Hội liên hiệp phụ nữ Quận; cán bộ, công chức phòng Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo, hội trưởng Hội phụ nữ 13 phường trên địa bàn Quận.

Đồng chí Triệu Bằng - Chuyên viên phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Hà Nội phát biểu

Tại Hội nghị, đồng chí Triệu Bằng - Chuyên viên phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Hà Nội đã phổ biến, tuyên truyền về Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5. Đây là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành, cũng như phát huy các nguồn lực của đất nước. Phát triển lĩnh vực an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh Quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, an toàn.

Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tại Chương III Luật này quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm: Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng; phòng ngừa, xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tấn công mạng; phòng chống khủng bố mạng; phòng, chống chiến tranh mạng; phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; đấu tranh bảo vệ an ninh mạng.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Qua Hội nghị tuyên truyền, giúp cho các học viên cán bộ phụ nữ được trang bị những kiến thức, nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng, để từ đó mỗi cán bộ Hội cơ sở thực hiện tốt công tác tuyền truyền giúp mọi người thực hiểu đúng và đầy đủ các quy định của Luật An ninh mạng, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn