PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
Ngày đăng 13/06/2020 | 10:35  | Lượt xem: 652

(BTLP) Ngày 12/6/2020, Sở Thông tin truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Đỗ Hữu Trí - Phó Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ - Giám đốc Sở Thông tin truyền thông; Đại diện các phòng, ngành có liên quan.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu quận Bắc Từ Liêm

Tại điểm cầu quận Bắc Từ Liêm, dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên phòng Văn hóa & Thông tin; Đại diện đội An ninh, Đội Quản lý hành chính và Trật tự xã hội - Công an Quận; Đội Quản lý thị trường số 28; các đồng chí Lãnh đạo UBND các phường và công chức chuyên môn phường.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ - Giám đốc Sở Thông tin truyền thông đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn tại Hội nghị và các điểm cầu tập trung nghiên cứu tài liệu, lắng nghe hướng dẫn của giảng viên; trao đổi những vướng mắc (nếu có) để việc thực hiện phổ biến Nghị số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đạt hiệu quả.

Nội dung lớp tập huấn

Ngay sau đó, Đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Thanh tra viên chính - Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã phổ biến các nội dung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Theo đó, Nghị định này có 9 chương, 124 điều, quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực sau đây: Bưu chính-Viễn thông bao gồm: kinh doanh dịch vụ viễn thông; thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ; quy hoạch, thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông; quy hoạch, quản lý và sử dụng tài nguyên viễn thông, Internet; quản lý chất lượng và dịch vụ viễn thông; Tần số vô tuyến điện. Công nghệ thông tin bao gồm: phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; đầu tư, mua sắm; an toàn thông tin mạng; chống thư rác, tin nhắn rác; mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công cộng.

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2020 và bãi bỏ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và Điều 2 Nhị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 băn 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Thông qua Hội nghị, các học viên nắm bắt rõ nội dung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Từ đó tuyên truyền, phổ biến Nghị định đến người dân; đồng thời, vận dụng triển khai có hiệu quả các nội dung Nghị định, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn