PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Hội nghị triển khai và phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường"
Ngày đăng 10/08/2020 | 09:18  | Lượt xem: 492

(BTLP) Sáng ngày 07/8/2020, UBND Quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị triển khai và phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường".  Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc Quận; Lãnh đạo và cán bộ tư pháp – hộ tịch UBND các phường trên địa bàn Quận.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – QUV, Trưởng phòng Tư pháp Quận triển khai Kế hoạch

Tại Hội nghị, đã triển khai Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND Quận về kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”. Theo đó, cuộc thi được triển khai với mục đích phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản, quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường.... nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn Quận nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.  Đồng thời, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm và Thành phố năm 2020.

Đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi theo bộ đề thi được thiết kế sẵn.

Một số hình ảnh hướng dẫn

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi (http://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/). Cách thức dự thi sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ của Cuộc thi.

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường…

Cũng tại Hội nghị đã thông qua Quyết định số 4202/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND Quận về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; triển khai văn bản số 2210/UBND-BTC ngày 03/8/2020 hướng dẫn triển khai Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử đối với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Quận; đồng thời phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức Cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp Quận phát biểu

Chỉ đạo tại cuộc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp Quận đề nghị các đơn vị căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của UBND Quận nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng thời, nêu rõ cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm. Các đơn vị cần tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, sinh viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn Quận,  huy động sự tham gia của đông đảo của mọi tầng lớp Nhân dân để cuộc thi đạt được hiệu quả cao;.../.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn