PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Hội nghị Sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ngày đăng 09/07/2022 | 11:36  | Lượt xem: 388

Sáng ngày 08/7/2022, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” và Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về một số nội dung cơ bản của Luật cư trú” trên địa bàn Quận. Dự họp có các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao; các đồng chí lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp hộ tịch 13 phường trên địa bàn Quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm Luyến - Phó Trưởng phòng Tư pháp thông qua Dự thảo báo cáo

          Tại Hội nghị, đại biểu dự họp đã báo cáo kết quả thực hiện của các phòng, ngành trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các thành viên Hội đồng đã tham mưu Hội đồng Quận triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Cụ thể: UBND Quận và UBND các phường đã tổ chức 68 Hội nghị với 9.493 lượt người tham dự (trong đó: Quận tổ chức 46 Hội nghị tuyên truyền với 6.702 lượt người tham dự; 32 Cuộc tập huấn, tọa đàm với 3.247 lượt người tham dự; UBND các phường tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền với 2.791 lượt người tham dự), nội dung tuyên truyền: Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật cư trú… biên soạn, in và cấp phát 50.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Nghị định số: 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật cư trú năm 2020; Nghị định số: 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Nghị định số: 03/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều; Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP... Biên soạn và in 6.000 cuốn sổ tay hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 tại nhà cấp phát cho Nhân dân trên địa bàn Quận. 06 tháng đầu năm, trên Cổng thông tin điện tử Quận đã đăng tải được 250 tin, bài viết; Xây dựng và đăng tải 100 video, cập nhật 160 văn bản; tiếp nhận và trả lời 02 câu hỏi trên mục Hỏi- đáp. Ngoài chuyên mục Hỏi- đáp pháp luật và các tin nổi bật tiêu biểu về công tác tuyên truyền, UBND Quận đã chỉ đạo Cổng thông tin điện tử Quận tạo 03 chuyên mục tuyên truyền về dịch Covid-19, khai báo y tế và pccovid. Kết quả: Đăng tải 72 tin bài viết, 328 video, file âm thanh, infographic, sổ tay, bài tuyên truyền văn bản, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19, và viết 01 tin bài về hoạt động cơ sở lên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp...

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp, PCT thường trực Hội đồng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ban, ngành, UBND các phường trong thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL 6 tháng đầu năm. Các thành viên Hội đồng đã chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, bám sát các nội dung đề ra tại kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2022 của từng đơn vị đã đề ra trong 6 tháng đầu năm.

 

          .

Đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT Hội liên hiệp phụ nữ Quận phát biểu tham luận

Tại Hội nghị Sơ kết đã có 03 tham luận được trình bày liên quan đến công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; Tham luận “Nâng cao vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ trong công tác PBGDPL cho hội viên phụ nữ trên địa bàn Quận” và Tham luận “Phát huy vai trò của địa chỉ tin cậy trong công tác phòng chống bạo lực gia đình”.

Đại diện UBND phường Minh Khai phát biểu tham luận

Tại các tham luận đã chỉ ra rõ kết quả đạt được trong công tác triển khai, tuyên truyền PBGDPL tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận. Cụ thể: 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Quận có 13 Ban chỉ đạo Đề án 06 tại các phường và Ban chỉ đạo 06 Quận với 193 Tổ công tác Đề án 06 với 986 thành viên, tuyên truyền 4.992 lượt qua hệ thống loa truyền thành, huy động 526 lượt tuyên truyền lưu động trên xe đạp, 5 bài viết đăng trên các báo, cổng thông tin điện tử, thực hiện lập danh sách và tiến hành cấp 2.110/2.343 trường hợp (đạt tỷ lệ 90%) thẻ CCCD gắn chíp và định danh điện tử cho học sinh từ đủ 14 tuổi đến 22 tuổi...Trên địa bàn Quận hiện có 13 Tổ tư vấn tham gia giiar quyết các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ với 135 địa chỉ tin cậy là cơ sở giúp nạn nhân bạo lực gia đình tránh trú khi gặp nạn..

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức đã triển khai 02 cuộc thi: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” và Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về một số nội dung cơ bản của Luật cư trú” trên địa bàn Quận, đã thông qua các các nội dung liên quan đến: mục đích, yêu cầu, đối tượng, hình thức, thời hạn nộp bài dự thi về Ban tổ chức Cuộc thi. Cuộc thi cũng là hình thức tuyên truyền, là một hoạt động có ý nghĩa để phục vụ công tác Tổng kết thi hành 10 năm Luật PBGDPL và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ trì Hội nghị yêu cầu các thành viên Hội đồng thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận, triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành và có hiệu lực năm 2022, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và UBND Quận; Chỉ đạo,tổ chức triển khai và Tổng kết 02 Cuộc thi: Cuộc thi viết “Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật cư trú” và Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” do UBND Thành phố và UBND Quận tổ chức triển khai thực hiện; Xây dựng và tổ chức có hiệu quả các hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 trên địa bàn Quận. Tổng kết công tác tuyên truyền phối hợp PBGDPL trên địa bàn Quận; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp, hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý như: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm... tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Đề án ”Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.../.

Thanh Vân