PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Giao ban công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày đăng 09/07/2021 | 17:07  | Lượt xem: 228

(BTLP) Chiều ngày 08/7/2021, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận (PBGDPL) đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự họp có các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL là lãnh đạo các phòng, ngành: Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Thanh tra, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao, Kinh tế, Quản lý đô thị, Ban tuyên giáo Quận ủy, UBMTTQ Quận, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Quận; các đồng chí lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp hộ tịch 13 phường trên địa bàn Quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm Luyến - Phó Trưởng phòng Tư pháp báo cáo

 

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác tuyên truyền PBGDPL 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên Hội đồng đã tham mưu Hội đồng Quận triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Cụ thể: Toàn Quận, 6 tháng đầu năm đã tổ chức 60 Hội nghị tuyên truyền với 9.341 lượt người tham dự, 31 buổi tập huấn, tọa đàm với 2.119 lượt người tham dự, phát 175.269 tài liệu các loại, đã phát thanh được 2.168 buổi tuyên truyền PBGDPL về nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các văn bản pháp luật mới được Quốc hội ban hành, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng được triển khai bằng nhiều hình thức: UBND Quận đã chỉ đạo phòng Tư pháp biên soạn và cấp phát 42.000 cuốn tài liệu Hỏi- đáp về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và 66.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp phát cho các hộ dân, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và UBND các phường. Ngoài ra, toàn Quận đã biên soạn và in trên 2.927 poster về phòng bệnh; đã treo 316 băng zôn, khẩu hiệu, 97 pano, 13/13 phường tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch qua hệ thống loa phát thanh 3 lần/ngày. Tuyên truyền, vận động người dân cài đặt phần mềm Bluezone; đến ngày 31/5/2021, trên địa bàn Quận có 171.297/387.588 máy smart phone đã cài đặt phần mềm, đạt tỷ lệ 44,2% - đạt tỷ lệ cao nhất Thành phố. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, đã chỉ đạo tạm dừng và quản lý tốt các lễ hội, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, quán cà phê, kinh doanh karaoke, internet…, đồng thời đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 khi hoạt động trở lại theo chỉ đạo của UBND Thành phố; Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 30/03/2021 của Thủ tướng chính phủ, Chỉ thị của Quận ủy, các phòng, ban, ngành đã tham mưu UBND Quận xây dựng và triển khai các kế hoạch phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác quản lý văn hóa, quản lý di tích, quản lý nghĩa trang còn nhiều bất cập; công tác quản lý ở một số trường, nhóm lớp mầm non tư thục còn hạn chế; lĩnh vực y tế, đảm bảo an toàn thực phẩm còn vướng mắc….

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến- QUV, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL triển khai các văn bản pháp luật mới

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ban, ngành, UBND các phường trong thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên Hội đồng đã chủ động bám sát các nội dung tuyên truyền trọng tâm đã đề ra tại Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 12/5/2021của Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận yêu cầu các thành viên Hội đồng thực hiện tốt một số nội dung sau: Triển khai, phát động và hướng dẫn các đơn vị hưởng ứng tham dự Cuộc thi Trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn Quận; triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành và có hiệu lực năm 2021, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và UBND Quận, đặc biệt tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản về phòng chống dịch bệnh Covid-19, văn bản pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực liên quan đến các ngành... UBND các phường tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua hệ thống bưu chính; Triển khai thực hiện tốt mô hình “Cầu thang pháp luật” tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn Quận; các thành viên Hội đồng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực mà đơn vị mình thực hiện; Thực hiện tổng kết Đề án: “Nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2021” theo văn bản chỉ đạo của Thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, các nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; Tiếp tục tập trung tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021…

Cũng tại Hội nghị này, Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận thực hiện việc triển khai và phát động tới các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận và UBND các phường vận động cán bộ,công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn của đơn vị mình tích cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Tại Công văn số 1800/UBND-BTC ngày 21/6/2021 của Ban tổ chức Cuộc thi yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các đơn vị hưởng ứng tham dự Cuộc thi. Đối với UBND các phường thực hiện vận động và hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn phường hưởng ứng tham dự Cuộc thi đảm bảo số lượt người tham dự đã được phân bổ. Cuộc thi trực tuyến được coi là một kênh tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng và các quy định của pháp luật nói chung, giúp Nhân dân tiếp cận các quy định của pháp luật một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất. Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11./.

Thanh Vân