PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” diễn ra từ ngày 20/6/2021 đến ngày 01/8/2021
Ngày đăng 22/06/2021 | 15:49  | Lượt xem: 296

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 13/4/2021, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, đối tượng tham dự Cuộc thi là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Quận, trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

Hình thức thi: Trực tuyến trên hệ thống website tại địa chỉ: http://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/.

Thời gian bắt đầu thi: Từ ngày 20/6/2021 và kết thúc vào 24h00 ngày 01/8/2021.

Nội dung thi: Gồm 02 phần thi với 21 câu hỏi, cụ thể:

Phần thi trắc nghiệm: gồm 20 câu, mỗi câu 01 điểm. Thời gian làm bài tối đa 30 phút.

Phần thi tự luận: Gồm 01 câu, tối đa 10 điểm, dưới hình thức bài viết không quá 1.500 từ.

Nhằm triển khai và phát động nội dung Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn Quận hưởng ứng tham dự Cuộc thi, ngày 21/6/2021, UBND Quận ban hành Công văn số 1800/UBND-TP về triển khai và phát động Cuộc thi trực tuyến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn Quận. Theo đó, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước, các trường học đang có trụ sở đóng trên địa bàn Quận hưởng ứng và tham dự Cuộc thi, lấy nội dung đó làm căn cứ để xem xét và đánh giá ý thức tham gia Cuộc thi. Đối với Nhân dân trên địa bàn Quận vận động và tuyên truyền thuyết phục hưởng ứng tham dự Cuộc thi nhằm lan tỏa mục đích Cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” là hoạt động nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Tìm ra những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống, dịch Covid-19. Đồng thời, cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn Quận năm 2021./.

Thanh Vân