Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

Thông báo Thay đổi lịch trực tiếp công dân của Đại biểu HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 3 tháng 5/2022
Ngày đăng 26/05/2022 | 11:20  | Lượt xem: 26

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm