Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

Công văn số 176/HĐND-VP ngày 15/7/2022 về chuẩn bị tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XVI
Ngày đăng 16/07/2022 | 14:37  | Lượt xem: 72

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm