Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

Chuẩn bị tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XVI
Ngày đăng 08/06/2022 | 10:18  | Lượt xem: 50

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm