Kinh tế Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND Quận Nguyễn Thường Sơn làm việc với một số đơn vị về kế hoạch công tác ngành điện trên địa bàn Quận
Ngày đăng 24/07/2021 | 15:07  | Lượt xem: 403

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 23/7/2021, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận chủ trì buổi làm việc với một số đơn vị về kế hoạch công tác ngành điện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Tham dự cuộc họp các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1, Minh Khai.

Tại Hội nghi, lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm báo cáo về kết quả tình hình cung cấp điện trên địa bàn Quận 06 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện theo quy hoạch giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó 06 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ nhân dân, chỉ số phát triển của Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 06 tháng đầu năm tăng 13% so với năm 2020. Công suất lớn nhất là 258,988 MW vào lúc 22h00 ngày 21/6/2021, sản lượng ngày lớn nhất là 4,017 MWh ngày 03/6/2021.

Giai đoạn 2016-2020, Công ty đã thực hiện chỉnh trang, thanh thải cáp viễn thông trên 64 tuyến Ngõ, tuyến phố với tổng chiều dài tuyến thanh thải là 48.872m2; Trong năm 2021 kế hoạch sẽ thực hiệnchỉnh trang, thanh thải cáp viễn thông trên 42 tuyến ngõ, tuyến phố với tổng giá trị dự toán là trên 6 tỷ đồng; Giai đoạn 2022-2025: mỗi năm sẽ thực hiện 25-30 tuyến ngõ, tuyến phố với tổng giá trị dự toán là trên 6 tỷ đồng/năm. Thực hiện xây dựng mới 37 đường dây trung thế quận giai đoạn năm 2021-2026; xây dựng 176 trạm biến áp với dung lượng 94.250 kVA tại 13 phường trên địa bàn Quận;...

Tại Hội nghị, đại biểu dự họp đã phát biểu ý kiến liên quan giải quyết các vướng mắc khó khăn khớp nối hạ tầng đối với chủ trương xây dựng TBA Cổ Nhuế 57 trên vỉa hè khu đô thị mới Cổ Nhuế; kế hoạch thanh thải đường dây điện, dây cáp tại phường Minh Khai để phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Thực hiện dự án hạ ngầm cáp điện tuyến đường Đình Quán- Nguyên Xá, phường Minh Khai;....

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận phát biểu

Kết luận chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được; đặc biệt việc xây dựng và triển khai kế hoạch của Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ thực hiện các nhiệm vụ chính trị góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận. Phó Chủ tịch nhấn mạnh trong tình hình phát triển khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên chỉ số phát triển của Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 06 tháng đầu năm đã tăng 13% so với năm 2020.  Để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch điện lực đã đề ra, UBND Quận yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạchđầu tư phát triển lưới điện theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025 đã xây dựng. Phối hợp tốt các phòng ban, ngành thuộc Quận hoàn thành các chỉ tiêu; Thực hiện dự án hạ ngầm cáp điện tuyến đường Đình Quán- Nguyên Xá, phường Minh Khai xong trong tháng 8/2021; Có văn bản gửi Tổng Công ty Điện lực Hà Nội bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch thanh thải đường dây điện, cáp viễn thông tại phường Minh Khai trước ngày 31/7/2021.

Phó Chủ tịch UBND Quận đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng, ban có liên quan. Cụ thể, giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm và UBND các phường rà soát bố trí quỹ đất để xây dựng các Trạm biến áp theo quy hoạch phát triển điện lưới giai đoạn 2021-2025 bao gồm cả hành lang tuyến cho việc xây dựng các đường dây trung thế, trạm biến áp phân phối; Chủ trì, phối hợp, đôn đốc phòng Quản lý đô thị, phường Cổ Nhuế 1, Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm và tập đoàn Nam Cường tháo gỡ những khó khăn khớp nối hạ tầng đối với chủ trương xây dựng TBA Cổ Nhuế 57 trên vỉa hè khu đô thị mới Cổ Nhuế; Tham mưu UBND Quận văn bản đôn đốc UBND phường Liên Mạc xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hàng lang an toàn lưới điện tại Trạm điện 220kV Chèm theo quy định. Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm và UBND các phường, có thông báo gửi Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm mời tham gia khi khảo sát cấp phép xây dựng, đào đường gần công trình điện để đảm bảo không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đồng thời, tham mưu UBND Quận có ý kiến gửi phòng Kinh tế đối với việc cho Công ty Nam Cường cho phép chấp thuận chủ trương xây dựng TBA Cổ Nhuế 57 trên vỉa hè khu đô thị mới Cổ Nhuế. Phòng Văn hóa thông tin tham mưu UBND Quận đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp cáp viễn thông thực hiện thanh thải, chỉnh trang bó gọn tuyến cáp viễn thông chùng, võng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; Tham mưu, đề xuất các đơn vị phường đăng ký phấn đấu phường đạt văn minh đô thị gửi Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm để có căn cứ xây dựng kế hoạch thanh thải, chỉnh trang đường dây điện chùng, võng trên địa bàn các phường đã đăng ký. Ban Quản lý dự dán đầu tư xây dựng Quận đẩy nhanh tiến độ thi công nguồn trung thế 22kV mạch 2 cấp điện cho khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho UBND Quận.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận giao nhiệm vụ cho UBND phường Minh Khai phối hợp phòng Kinh tế, Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm nghiêm túc thực hiện kế hoạch thanh thải, chỉnh trang đường dây điện chùng, võng trên địa bàn phường, hoàn thành chỉ tiêu phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2021. UBND phường Cổ Nhuế 1: Phối hợp phòng Kinh tế, Quản lý đô thị và tập đoàn Nam Cường tháo gỡ những khó khăn khớp nối hạ tầng đối với chủ trương xây dựng TBA Cổ Nhuế 57 trên vỉa hè khu đô thị mới Cổ Nhuế; Phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm rà soát các điểm TBA, khu dân cư đông người có nguy cơ cháy nổ, kịp thời đề xuất UBND Quận;.../.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn