Kinh tế Kinh tế

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế phi nông nghiệp 3 tháng cuối năm 2022
Ngày đăng 23/09/2022 | 14:24  | Lượt xem: 110

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 22/9/2022, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận chủ trì cuộc họp công tác thu thuế phi nông nghiệp 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Chi cục Thuế, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bắc Từ Liêm; Lãnh đạo UBND 13 phường.

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0008.JPG
Đại diện lãnh đạo Chi cục thuế Quận báo cáo

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 được giao theo chỉ tiêu pháp lệnh: Tổng thu ngân sách đến ngày 15/9/2022 đạt 6.964 tỷ đồng, đạt 190,4% dự toán giao (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, thu tiền sử dụng đất: 200 tỷ đồng đạt 10,4% dự toán giao.

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0004.JPG

Đại diện lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bắc Từ Liêm phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu dự họp, lãnh đạo UBND các phường đã báo cáo cụ thể kết quả tình hình thu thuế phi nông nghiệp trên địa bàn phường và số lượng chỉ tiêu cần thực hiện phấn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu theo đúng kế hoạch thu 30/10/2022 và các nhiệm vụ trong 03 tháng cuối năm. Bên cạnh đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với một số hộ không tìm ra chính chủ sử dụng đất.

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0015.JPG

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận nhấn mạnh: Thu thuế là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đặc biệt là công tác thu thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp. Qua nghe báo cáo của Chi cục thuế và các đơn vị, UBND Quận ghi nhận sự cố gắng, tích cực của Chi cục thuế trong thời gian qua đã kịp thời tham mưu UBND Quận triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;.... Công tác triển khai được thực hiện bài bản. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn có những khó khăn, vướng mắc nhất định. Để đạt kế hoạch thu thuế phi nông nghiệp, UBND Quận yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị tập trung thực hiện tốt các giải pháp thu; Huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, tập trung thu, UBND Quận yêu cầu Chi cục thuế Bắc Từ Liêm tiếp tục bám sát vào chỉ tiêu Cục thuế Thành phố giao; kịp thời tham mưu đề xuất với UBND Quận phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2022; Chủ trì, phối hợp với UBND các Phường giải quyết các vấn đề vướng mắc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc hướng dẫn các phường thực hiện công tác thu thuế phi nông nghiệp; Tổng hợp báo cáo UBND Quận; Rà soát cơ sở dữ liệu nợ thuế kỳ 2012-2018 chuyển xuống UBND các Phường rà soát, đối chiếu, xác nhận và chuyển về Chi cục Thuế trước ngày 31/12/2022; Chỉ đạo cán bộ, công chức Thuế ứng trực tại địa bàn các Phường phối hợp thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ ngày 23/10 đến 30/10/2022.

Đối với UBND các phường: Xây dựng chương trình, kế hoạch thu, đảm bảo kịp thời hoàn thành thu 100% ghi thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chậm nhất ngày 20/10/2022; Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để Người nộp thuế nắm bắt được chính sách Pháp luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thời gian, địa điểm, thời hạn nộp thuế phi nông nghiệp theo quy định. Trường hợp Người nộp thuế có vướng mắc về số thuế phải nộp trên biên lai. Ngay khi nhận được ý kiến phản hồi, thắc mắc của Người nộp thuế thì cán bộ UBND các Phường thực hiện tra cứu, đối chiếu giữa số tiền trên biên lai thuế với dữ liệu trên Sổ theo dõi thu nộp, sổ bộ thuế, thông báo thuế (bản mềm) do Chi cục Thuế cung cấp để tổng hợp phân loại.

Đối với các trường hợp còn nợ nhưng không phát sinh ghi thu năm 2022 (trường hợp nợ do biến động mua bán, chuyển nhượng, cho tặng...), đề nghị UBND các Phường tiếp tục triển khai rà soát, đối chiếu, đôn đốc thu theo quy định. Trường hợp Người nộp thuế không còn cư trú theo địa chỉ thửa đất trên thông báo, đề nghị UBND các phường liên hệ gửi Thông báo qua thư đảm bảo đến địa chỉ nhận thông báo của người nộp thuế; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và giám sát cán bộ ủy nhiệm thu thuế Phường kịp thời nộp ngay số tiền thuế đã thu được vào NSNN, tránh phát sinh tiền chậm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ngăn chặn xâm tiêu tiền thuế; Phối hợp các phòng, ngành, Chi cụ thuế Quận giải quyết các vướng mắc của người dân tránh gây sai sót, khiếu nại của người dân; Tập trung quyết liệt, đồng bộ, khai thác triệt để mọi nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2022;.../.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn