Kinh tế Kinh tế

Kinh tế của quận Bắc Từ Liêm đang trên đà phục hồi và phát triển
Ngày đăng 19/07/2022 | 09:04  | Lượt xem: 201

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Xác định năm 2022 là thời điểm bứt phá để tạo đà phục hồi kinh tế trên địa bàn Quận cho các năm sau nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra, quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo kiểm soát tình hình dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, việc thực hiện mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn... trong trạng thái bình thường mới đã tạo đà tích cực cho sự phục hồi ngành thương mại- dịch vụ, góp phần tăng trưởng kinh tế. 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách quận ước đạt 6.655 tỷ đồng, đạt 182% dự toán giao.

        Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố,UBND Quận đã ban hành Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 27/01/2022 và 791 văn bản để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực kinh tế năm 2022, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Ảnh: Đ/c Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu
 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022

 

        Công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo quyết liệt. Quận chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các giải pháp khai thác mọi nguồn thu trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung rà soát, tuyên truyền vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đăng ký kê khai nộp thuế tại quận Bắc Từ Liêm; duy trì hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo, Đoàn liên ngành đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn Quận; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, đúng quy định, kịp thời phục vụ việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc nảy sinh cũng như đảm bảo cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp. 

        Về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quận năm 2022, Quận tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác quyết toán vốn đầu tư và đôn đốc thu hồi công nợ sau quyết toán đối với các Chủ đầu tư; khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án được giao để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; hoàn thiện thủ tục chuẩn bị các dự án khởi công mới năm 2022.

        Các phòng chuyên môn, các doanh nghiệp Thủy lợi phối hợp chặt chẽ với UBND các phường làm tốt công tác tưới tiêu, điều tiết nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm, đoảm bảo đủ nước phục vụ trồng cây vụ Xuân năm 2022; triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn năm 2022, tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn năm 2022. Triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2022; chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn Quận. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương, nông nghiệp, tài sản công, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ kinh doanh được thực hiện toàn diện, hiệu quả.

Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, kinh tế của Quận trên đà phục hồi và phát triển. 06 tháng đầu năm, giá trị sản xuất các ngành ước đạt 26.796 tỷ đồng, tăng 12,01% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 18.646 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 7.790 tỷ đồng, tăng 15,91% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 360 tỷ đồng, bằng 98,63% so với cùng kỳ. Trên địa bàn Quận có 7.367 doanh nghiệp đang hoạt động; có 553 doanh nghiệp mới thành lập. UBND Quận đã thẩm định, cấp mới 650 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp đổi 117 giấy cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống các hành vi buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả,qua kiểm tra 70 vụ xử lý 66 vụ thu phạt trên 1 tỷ đồng. Quận đã chỉ đạo sản xuất vụ Xuân kịp thời vụ và triển khai tốt các nhiệm vụ phòng, chống úng hạn, bảo vệ thực vật. Tổ chức tốt 05 chợ hoa Xuân phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán với tổng giá trị kinh tế khoảng 33,6 tỷ đồng. Triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022; đến nay, trên địa bàn Quận đã trồng được 2.868 cây xanh các loại. Chủ động thực hiện công tác kiểm soát thú y, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tổ chức 02 đợt tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi với tổng số 360 kg hóa chất, diện tích tiêu độc 720.000 m2.

6 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt 6.655 tỷ đồng, đạt 182% dự toán giao, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, thu thuế, phí, lệ phí: 6.501 tỷ đồng) đạt 374% dự toán giao, tăng 109% so với cùng kỳ năm 2021; thu tiền sử dụng đất là 154 tỷ đồng đạt 8% dự toán Thành phố và Quận giao. Chi ngân sách Quận đã đáp ứng đầy đủ được các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng trên địa bàn, các nhu cầu về an sinh xã hội và đặc biệt là đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19, hiệu quả và đúng quy định. Chi ngân sách ước đạt 551 tỷ đồng, đạt 36% dự toán Thành phố giao và 35,3% dự toán Quận giao; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 179,3 tỷ đồng, đạt 22% dự toán Thành phố và Quận giao; chi thường xuyên đạt 371,5 tỷ đồng, đạt 51% dự toán Thành phố giao, 49,5% dự toán Quận giao. Giải ngân các dự án nguồn vốn ngân sách Thành phố đến hết tháng 6/2022 ước đạt 95,417 tỷ đồng, đạt 25,1% Kế hoạch vốn giao.

        Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, sáu tháng cuối năm, Quận tiếp tục triển khai các Đề án, Kế hoạch Chương trình 02 của Quận ủy về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Quận giai đoạn 2021-2025.Làm tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế:Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường,quản lý nhà nước về Gas, xăng dầu, hóa chất; bán lẻ sản phẩm thuốc lá và sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; quản lý nhà nước về điện; quản lý bán hàng đa cấp...công tác quản lý nhà nước về hộ kinh doanh, Hợp tác xã… Tiếp tục triển khai Đề án “Quản lý các các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025”. Chỉ đạo sản xuất vụ mùa, định hướng sản xuất vụ Đông năm 2022, trên cơ sở đó có các điều chỉnh phù hợp về cơ cấu cây trồng, diện tích cây trồng, cơ cấu giống. Tập trung cải cách thủ tục hành chính về thuế, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách công tác quản lý thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; rà soát khoản thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân và các khoản thu khác để thực hiện thu ngân sách kịp thời; chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tổ chức đấu giá 08 Dự án đấu giá trong năm 2022. Điều hành chi ngân sách theo nguyên tắc ưu tiên chi cho công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội, tiền lương, công tác giáo dục, quốc phòng, an ninh, các vấn đề dân sinh bức xúc, theo các quy định của Chính phủ....Tập trung thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố và Quận: xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long, các dự án hạ tầng các khu đất dịch vụ; các dự án đường giao thông đã được Thành phố cho phép chuẩn bị đầu tư, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án trường học, dân sinh bức xúc; tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai xây dựng trường tiểu học, THCS công lập trên địa bàn phường Xuân Tảo; xây dựng trụ sở các phường Xuân Tảo, Tây Tựu…. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng, tiến độ dự án của chủ đầu tư; đưa tiêu chí giải ngân vốn đầu tư kết hợp với đẩy nhanh tiến độ dự án là tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm của các đơn vị được giao là chủ đầu tư thực hiện.

Hoàng Ngân