Kinh tế Kinh tế

Hội nghị giao ban kinh tế tập thể, doanh nghiệp, hộ kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 10/07/2020 | 08:42  | Lượt xem: 531

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 09/7/2020, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể chủ trì Hội nghị giao ban hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể 06 tháng đầu năm 2020 và công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế, Công an Quận;… và lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn Quận.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-10 giao ban\giao ban 030.JPG
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phong - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận báo cáo

Tại Hội nghị lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch Quận đã báo cáo, 06 tháng đầu năm, 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập mới, đăng ký thay đổi hợp tác xã (HTX) được phòng Tài chính - Kế hoạch nhận và cấp trên phần mềm đăng ký kinh doanh hợp tác xã mới (dangkyhtx.dkkd.gov.vn). Phòng Tài chính - Kế hoạch đã hỗ trợ 03 HTX thành lập mới: Cung cấp thông tin, tư vấn về quy định pháp luật trước khi thành lập HTX; tư vấn xây dựng điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX; thực hiện liên thông thủ tục cấp đăng ký kinh doanh và mã số thuế mức độ 3,4 giúp cho HTX tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình thành lập mới; hướng dẫn, đôn đốc HTX Tân Trào để tiến hành giải thể tự nguyện. Hiện nay, HTX đang thực hiện việc phân chia tài sản cho thành viên; hoàn thiện hồ sơ gửi phòng Tài chính - Kế hoạch để ra thông báo giải thể tự nguyện HTX theo quy định.

Đối với chỉ đạo của UBND Quận về việc thực hiện Kết luận liên quan đến HTX Xuân Đỉnh. Đến nay, HTX Xuân Đỉnh đã thực hiện xong việc bàn giao các cơ sở nhà đất tại phường Xuân Đỉnh và phường Xuân Tảo về UBND phường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo quản lý.

Bên cạnh đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã chủ động phối hợp với các phòng Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị, UBND phường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận kiểm tra quy hoạch các vị trí cơ sở nhà đất và báo cáo UBND Quận tại cuộc họp ngày 22/5/2020.

Về công tác quản lý nhà nước các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn: Tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động: 8.991 hộ doanh nghiệp; Số doanh nghiệp thành lập trong 06 tháng đầu năm 2020: 498 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh (có thời hạn): 210 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp ngừng kinh doanh: 337 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đã giải thể: 24 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp chuyển từ địa bàn khác đến: 123 doanh nghiệp.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-10 giao ban\giao ban 037.JPG
Đại diện lãnh đạo Chi cục thuế Quận phát biểu ý kiến

 

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND Quân tại thông báo kết luận số 316/TB-UBND ngày 20/3/2020 và thảo luận trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong việc giải thể một số HTX trên địa bàn.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-10 giao ban\giao ban 039.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ngành trong công tác thực hiện nhiệm vụ của BCĐ kinh tế tập thể và công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã có những kết quả tích cực trong 06 tháng đầu năm 2020. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận giao phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng chuyên môn có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND Quận đối với các HTX đã kiểm tra. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND Quận trình văn bản điều chỉnh thời gian tiến hành kiểm tra toàn diện HTX Phú Diễn trong tháng 7/2020; HTX Hải Phong trong tháng 9/2020. Đối với các HTX xin giải thể tự nguyện: Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ và thực hiện giải thể trong quý III/2020; Thông báo HTX tổ chức Đại hội thường niên theo quy định. Kết thúc trong tháng 8/2020; Tham mưu UBND Quận sớm ban hành Thông báo kết luận và xử lý đối với HTX Xuân Đỉnh. Hoàn thành kế hoạch giải thể bắt buộc đối với HTX Hùng Liên và HTX Đại Cát; Làm rõ việc thu hồi HTX Đông Ba và Thượng Cát. Phối hợp với liên minh HTX tổ chức Hội nghị về tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại các HTX trên địa bàn. Giao Chi cục Thuế thông báo đến Bộ phận một cửa về việc không cấp mã ngay từ khi nhận hồ sơ.

Về công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, UBND Quận yêu cầu phòng, ngành, các phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất: Đề nghị Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, các phòng, ngành liên quan và UBND phường tạo điều kiện về thủ tục hành chính liên quan đến thuế, cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bảo hiểm… cho các hộ kinh doanh.

Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, ngành có liên quan./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn