Kinh tế Kinh tế

Giao ban công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Hoạt động của BCĐ phát triển Kinh tế tập thể và công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh quý I/2022
Ngày đăng 16/04/2022 | 09:56  | Lượt xem: 66

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 15/4/2022, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý về Kinh tế tập thể; công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh; công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận quý I/2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Lao động thương binh xã hội, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Quận, Bảo hiểm xã hội Quận, Chi cục Thuế; Lãnh đạo UBND 13 phường.

Tại Hội nghị đã báo cáo tình hình công tác quản lý Kinh tế tập thể; công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh; công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận quý I/2022. Quý I/2022, phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu UBND Quận quán triệt đến từng đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện nghiêm túc việc rà soát hồ sơ hiện có, lưu trữ hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ mới và thường xuyên cập nhật số liệu trên hệ thống phần mềm QLTS.VN. Đến thời điểm hiện tại các đơn thường xuyên rà soát, lưu trữ và cập nhật số liệu trên phần mềm QLTS.VN. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã rà soát, tổng hợp kịp thời 02 đợt gửi Sở Tài chính Hà Nội đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức và đúng nguồn kinh phí với số tiền là: 11.221.000.000 đồng; Thực hiện kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với 15 đơn vị. Tổ chức đấu giá thành công lô tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án, bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân thu về ngân sách nhà nước 324.323.000 đồng (Trong đó đấu giá lần 1 là 46.000.000 đồng, lần 2 là 278.323.000 đồng). Công tác quản lý, sử dụng tài sản công ngày càng được Luật và các quy định của pháp luật điều chỉnh chặt chẽ. Các phòng, ban, hội, đoàn thể thuộc Quận đã thực hiện việc di chuyển toàn bộ tài sản đang sử dụng gồm (máy tính, bàn làm việc…) về trụ sở mới. Hiện tại tại trụ sở cũ còn toàn bộ điều hòa và một số tài sản khác (bàn họp…) chưa di chuyển.

          Đối với kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể: 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập mới, đăng ký thay đổi HTX được phòng Tài chính - Kế hoạch nhận và cấp trên phần mềm đăng ký kinh doanh hợp tác xã mới (dangkyhtx.dkkd.gov.vn).Tổng số HTX trên địa bàn: 53 HTX (24 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp; 29 HTX thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp). Trong đó: Số lượng HTX đang hoạt động: 46 HTX (trong đó có 02 HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012: HTX Hoàng Liên, HTX Đại Cát)' Số lượng HTX ngừng hoạt động: 07 HTX;... Trong 3 tháng đầu năm 2022, phòng Tài chính – Kế hoạch đang tiến hành phối hợp với các phòng, ngành và UBND các phường rà soát thực trạng các HTX đang đăng ký hoạt động trên địa bàn Quận từ đó tham mưu UBND Quận xử lý dứt điểm những HTX không hoạt động.

          Về công tác quản lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tính đến thời điểm 16/3/2022, tổng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Quận: 7398 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp đăng ký nghỉ kinh doanh từ đầu năm: 554; Số doanh nghiệp ngừng kinh doanh từ đầu năm: 52; Trong 3 tháng đầu năm 2022, các phòng, ban, ngành thuộc quận đã phối hợp triển khai tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ đến các doanh nghiệp trên địa bàn Quận. Các phòng ban ngành hiện nay đang phối hợp triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn Quận đủ điều kiện đăng ký khen thưởng toàn diện trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp năm 2021 và xét tặng “Cúp Thăng Long”.

Đại diện lãnh đạo Chi cục thuế Quận ý kiến

          Tại Hội nghị, đại biểu dự họp đã báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài sản công; vấn đề cho thuê đất trái quy định, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện các bước giải thể một số HTX không còn hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả....

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận phát biểu

Kết luận chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ban, ngành, UBND các phường trong công tác quản lý sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho đến thời điểm này có nhiều tiến bộ. Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận, UBND các phường tiếp tục giữ vững và phát huy việc quản lý tài sản công và đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Yêu cầu các đơn vị quản lý tài sản công tiếp tục ra soát hồ sơ quản lý tài sản công của đơn vị mình. Tổ chức thanh lý tài sản công, công cụ, dụng cụ đối với các đơn vị đủ điều kiện (>500 triệu đồng); thực hiện điều chuyển tài sản công (nếu có); Xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản tại cụm công nghiệp. Các phòng, ban, ngành thuộc Quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước tài sản công. Phòng Tài chính - Kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở Tài chính; Triển khai, tổng hợp đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung tài sản công của các đơn vị có nhu cầu đợt 2 và 3 theo ý kiến chỉ đạo của Thành phố đảm bảo đúng thời gian quy định; Tiếp tục tổng hợp kết quả thực hiện phương án sắp xếp cơ sở nhà đất; cơ sở dữ liệu tài sản công của các cơ quan, đơn vị báo cáo Sở Tài chính theo yêu cầu; Tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các đơn vị theo kế hoạch đề tra;....

          Đối với hoạt động Kinh tế tập thể: Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký HTX vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX; Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các HTX thành lập mới trên địa bàn Quận; Tiếp tục đôn đốc 41 HTX chưa tổ chức đại hội thường niên theo quy định (trong đó có 06 HTX nông nghiệp đại hội hết nhiệm kỳ cần UBND các phường quan tâm đặc biệt); Tiếp tục phối hợp với UBND các phường rà soát các HTX không hoạt động, ngừng hoạt động, hướng dẫn các HTX không hoạt động giải thể tự nguyện theo quy định;...

          Về công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, UBND Quận yêu cầu phòng, ngành, các phường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất: Đề nghị Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, các phòng, ngành liên quan và UBND phường tạo điều kiện về thủ tục hành chính liên quan đến thuế, cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bảo hiểm… cho các hộ kinh doanh.

          Về các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng, ban, đơn vị./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn