Kinh tế Kinh tế

Giao ban công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Hoạt động của BCĐ phát triển Kinh tế tập thể và công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh quý 06 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 15/07/2022 | 17:02  | Lượt xem: 90

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 15/7/2022, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý về Kinh tế tập thể; công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh; công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 06 tháng đầu năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Lao động thương binh xã hội, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Quận, Bảo hiểm xã hội Quận, Chi cục Thuế; Lãnh đạo UBND 13 phường.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\ngày 21.7\_MG_0019.JPG

Đồng chí Lê Thị Thành - QUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đã báo cáo tình hình công tác quản lý Kinh tế tập thể; công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh; công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 06 tháng đầu năm 2022. 06 tháng đầu năm 2022, phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu UBND Quận quán triệt đến từng đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện nghiêm túc việc rà soát hồ sơ hiện có, lưu trữ hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ mới và thường xuyên cập nhật số liệu trên hệ thống phần mềm QLTS.VN. Đến thời điểm hiện tại các đơn thường xuyên rà soát, lưu trữ và cập nhật số liệu trên phần mềm QLTS.VN. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã rà soát, tổng hợp kịp thời 02 đợt gửi Sở Tài chính Hà Nội đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức và đúng nguồn kinh phí với số tiền là: 11.221.000.000 đồng; Thực hiện kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với 15 đơn vị theo kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 10/1/2021. Tham mưu UBND Quận đấu giá thành công lô tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án, bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân thu về ngân sách nhà nước 324.323.000 đồng (Trong đó đấu giá lần 1 là 46.000.000 đồng, lần 2 là 278.323.000 đồng). Hiện đang dự kiến 01/8/2022 tổ chức đấu giá lô 410 tài sản với mức giá khởi điểm là 232.900.000 đồng.Công tác quản lý, sử dụng tài sản công ngày càng được Luật và các quy định của pháp luật điều chỉnh chặt chẽ.

Các phòng, ban, hội, đoàn thể thuộc Quận đã thực hiện việc di chuyển toàn bộ tài sản đang sử dụng gồm (máy tính, bàn làm việc…) về trụ sở mới. Hiện tại tại trụ sở cũ còn toàn bộ điều hòa và một số tài sản khác (bàn họp…) chưa di chuyển.

Đối với kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể: 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập mới, đăng ký thay đổi hợp tác xã (HTX) được phòng Tài chính - Kế hoạch nhận và cấp trên phần mềm đăng ký kinh doanh hợp tác xã mới (dangkyhtx.dkkd.gov.vn). Tổng số HTX trên địa bàn: 54 HTX (24 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp; 30 HTX thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp). Trong đó: Số lượng HTX đang hoạt động 44 HTX; Số lượng HTX ngừng hoạt động: 10 HTX. Trong 6 tháng đầu năm 2022, phòng Tài chính - Kế hoạch đang tiến hành phối hợp với các phòng, ngành và UBND các phường rà soát thực trạng các HTX đang đăng ký hoạt động trên địa bàn Quận từ đó tham mưu UBND Quận xử lý dứt điểm những HTX không hoạt động.

Về công tác quản lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tính đến thời điểm 10/7/2022, tổng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Quận: 7585 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp đăng ký nghỉ kinh doanh từ đầu năm: 866; Số doanh nghiệp ngừng kinh doanh từ đầu năm: 481; Trong 6 tháng đầu năm 2022, các phòng, ban, ngành thuộc quận đã phối hợp triển khai tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ đến các doanh nghiệp trên địa bàn Quận. Các phòng ban ngành hiện nay đang phối hợp triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn Quận đủ điều kiện đăng ký khen thưởng toàn diện trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp năm 2021 và xét tặng “Cúp Thăng Long”.

Tại Hội nghị, đại biểu dự họp đã báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài sản công; vấn đề cho thuê đất trái quy định, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện các bước giải thể một số HTX không còn hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả....

Bên cạnh đó báo cáo về kết quả thu quỹ phòng chống thiên tai Quận của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 108,5 triệu đồng đạt 15% kế hoạch thu 2022.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\ngày 21.7\_MG_0009.JPG

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận phát biểu

Kết luận chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ban, ngành, UBND các phường trong công tác quản lý sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho đến thời điểm này có nhiều tiến bộ. Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận, UBND các phường, các nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy việc quản lý tài sản công và đưa vào sử dụng theo đúng quy định.Yêu cầu các đơn vị quản lý tài sản công tiếp tục ra soát hồ sơ quản lý tài sản công của đơn vị mình. Tổ chức thanh lý tài sản công, công cụ, dụng cụ đối với các đơn vị đủ điều kiện (>500 triệu đồng); thực hiện điều chuyển tài sản công (nếu có), thực hiện việc quản lý chặt chẽ, không để gây thất thoát, đúng quy định. Các phòng, ban, ngành thuộc Quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước tài sản công. Phòng Tài chính - Kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở Tài chính Hà Nội; Tiếp tục tổng hợp kết quả thực hiện phương án sắp xếp cơ sở nhà đất; cơ sở dữ liệu tài sản công của các cơ quan, đơn vị báo cáo Sở tài chính theo yêu cầu; Tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các đơn vị theo kế hoạch đề tra;....Đối với việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết tại phường Liên Mạc: Giao UBND phường Liên Mạc chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công sai mục đích, đối với sân bóng thực hiện việc xử lý về vi phạm trong công tác sử dụng đất theo ý kiến chỉ đạo của UBND Quận tại công văn số 1980/UBND-TNMT ngày 5/7/2022 xong trước ngày 30/7/2022. Đối với điểm hẹn văn hóa tại Trung tâm VHTT&TT  Quận, yêu cầu Trung tâm VHTT&TT Quận chấm dứt mọi hoạt động tại vị trí này, việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết phải được thực hiện theo quy định của pháp Luật.

Đối với hoạt động Kinh tế tập thể:Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký HTX vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX; Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các HTX thành lập mới trên địa bàn Quận; Tiếp tục đôn đốc các HTX chưa tổ chức đại hội thường niên theo quy định; Tiếp tục phối hợp với UBND các phường rà soát các HTX không hoạt động, ngừng hoạt động, hướng dẫn các HTX không hoạt động giải thể tự nguyện theo quy định;...

Về công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, UBND Quận yêu cầu phòng, ngành, các phường: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; Đẩy mạnh cải cách tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh; Thực hiện 100% dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với TTHC về đăng ký hộ kinh doanh, đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội…Đến năm 2025 thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường. Các phòng, ban của Quận được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp theo Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày ngày 16/12/2021 của UBND Quận; Tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại với các Doanh nghiệp trên địa bàn, biểu dương, khen thưởng các Doanh nghiệp có thành tích trong sản xuất kinh doanh và nộp thuế đầy đủ đúng hạn. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và báo cáo đề xuất Thành phố những nội dung vượt quá thẩm quyền của Quận.

Về việc thực hiện Kế hoạch thu phòng chống thiên tai: yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, chỉ tiêu Thành phố giao.

Về các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND Quận đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng, ban, đơn vị./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn