Kinh tế Kinh tế

Giao ban công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, quản lý nhà nước về giá 09 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Ngày đăng 15/10/2022 | 16:45  | Lượt xem: 233

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 14/10/2022, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận tại cuộc họp giao ban: Công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, quản lý nhà nước về giá 09 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ, Lao động thương binh xã hội, Đội Quản lý TTXD đô thị Quận, Ban QLDA ĐTXD Quận, Trung tâm PTQĐ Quận, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Ban Quản lý chợ; Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Chi cục thống kê; Lãnh đạo và kế toán UBND 13 phường.

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0321.JPG
Lãnh đạo phòng Tài chính kế hoạch báo cáo

 

Tại Hội nghị Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2022 về Công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, quản lý nhà nước về giá. Theo đó, UBND Quận ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 132 DN, với 1780 lao động, tổng kinh phí 940.500.000 đồng; tham mưu UBND Quận tổ chức lớp tập huấn công tác vay vốn giải quyết việc làm trên địa bàn quận năm 2022 với 400 người tham dự; phối hợp  với NHCSXH Quận cho vay vốn để hỗ trợ giải quyết việc làm cho 144 người với số tiền 10.470 triệu đồng; 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập mới, đăng ký thay đổi, đăng ký tạm ngưng và chấm dứt hộ kinh doanh được phòng Tài chính- Kế hoạch nhận và cấp trên phần mềm quản lý hộ kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội quản lý  (http://dkkdqh.hanoi.gov.vn/ ). Trong 9 tháng đầu năm, phòng Tài chính - Kế hoạch đã cấp mới 1.255 hộ, cấp đổi 245 hộ, chấm dứt 150 hộ kinh doanh; 100% thực hiện liên thông thủ tục cấp đăng ký kinh doanh và mã số thuế mức độ 3,4 giúp cho hộ kinh doanh nhằm tiết kiệm thời gian trong quá trình thành lập mới.

Trong 9 tháng đầu năm, UBND Quận đã phối hợp với Liên minh HTX Thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, các văn bản chính sách mới cho các HTX trên địa bàn Quận, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức 01 lớp tập huấn trực tiếp về công tác kế toán HTX cho các HTX trên địa bàn Quận; Hướng dẫn 25/45 HTX hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để tổ chức đại hội thường niên theo quy định của Luật (trong đó có 01 HTX có tính chất phức tạp tại phường Phúc Diễn, 01 HTX ở địa bàn phường Liên Mạc đã tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ và đại hội thường niên thành công).

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0315.JPG
Đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận

 

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận đánh giá ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ban ngành trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, quản lý nhà nước về giá 09 tháng đầu năm 2022. Nhìn chung công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Quận đã được nâng cao và đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại những vướng mắc, khó khăn nhất định chưa được giải quyết. Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước ngày càng tốt hơn, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận, UBND các phường tiếp tục giữ vững và phát huy tốt việc quản lý chặt chẽ tài sản công và đưa vào sử dụng theo đúng mục đích, đúng quy định và đảm bảo hiệu quả nhằm phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Cho phép thanh lý tài sản công, công cụ, dụng cụ đối với các đơn vị đủ điều kiện; thực hiện điều chuyển tài sản công (nếu có); Xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản tại cụm công nghiệp; Chấm dứt toàn bộ hoạt động cho thuê liên doanh liên kết không đúng quy định hoặc sử dụng tài sản công sai mục đích.

Đối với công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tiếp tục triển khai, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Quận; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND Quận về triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Quận; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 10/1/2022 về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2022; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; Đẩy mạnh cải cách tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh; Thực hiện 100% dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với TTHC về đăng ký hộ kinh doanh, đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội…Đến năm 2025 thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường; Các phòng, ban của Quận được giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp theo Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày ngày 16/12/2021 của UBND Quận; Tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại với các Doanh nghiệp trên địa bàn, biểu dương, khen thưởng các Doanh nghiệp có thành tích trong sản xuất kinh doanh và nộp thuế đầy đủ đúng hạn. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và báo cáo đề xuất Thành phố những nội dung vượt quá thẩm quyền của Quận; Cung cấp thông tin về thị trường lao động và tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động trên địa bàn trong quá trình tìm kiếm việc làm, học nghề. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề trong tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề; Triển khai tuyên truyền và thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Về công tác quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể: Giao phòng Tài chính kế hoạch là đầu mối liên hệ với liên minh HTX TP để được hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; Tham mưu đề xuất UBND Quận giải quyết dứt điểm các HTX không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký; Hướng dẫn các HTX trên địa bàn thực hiện Luật Kế toán, Thông tư 83/TT-BTC ngày 28/5/2015 về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã; Cấp đăng ký kinh doanh HTX theo quy định; Chủ động nắm bắt tình hình, các khó khăn HTX của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để tổng hợp, báo cáo UBND Quận kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với công tác quản lý nhà nước về giá: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng việc niêm yết giá và bán theo đúng mức giá niêm yết; Tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, hộ kinh doanh trong lĩnh vực quản lý giá theo từng ngành, lĩnh vực; Thực hiện kiểm tra các tổ chức, hộ kinh doanh theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong chấp hành quy định về giá trên địa bàn năm 2022; Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng thiết yếu: xăng, dầu, rượu, thuốc lá và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu dân sinh: thịt, cá, gạo, rau…Đặc biệt, những tháng cuối năm giá cả thị trường sẽ có biến động lớn do nhu cầu phục vụ tết; Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, chức năng của Quận trong công tác quản lý trên địa bàn; kiểm tra liên ngành, kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có).

Tin- ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn