Kinh tế Kinh tế

Giao ban Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 09 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 15/10/2021 | 17:24  | Lượt xem: 129

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 14/10/2021, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận tại cuộc họp giao ban Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 09 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động thương binh xã hội, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Quận, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, Trung tâm phát triển quỹ đất Quận, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Ban Quản lý chợ; Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước; Lãnh đạo UBND 13 phường.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\anh sơn và truc tuyen hdnd tp\100CANON\IMG_0078.JPG
Lãnh đạo Chi cục Thuế báo cáo

 

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, đến tháng 9/2021, tổng số cơ sở nhà đất trên địa bàn: 367 cơ sở. Trong đó: Tổng số cơ sở nhà đất được phê duyệt: 285 cơ sở (273 cơ sở được giữ nguyên để tiếp tục quản lý, sử dụng với diện tích đất là 588.492 m2, diện tích nhà là 180.296m2 và được cấp giấy chứng nhận cho 59 cơ sở 03 cơ sở chuyển giao nhà ở với diện tích là 681m2, diện tích nhà là 324m2; 09 cơ sở tạm sử dụng chờ xử lý với diện tích đất là 1.955m2, diện tích nhà là 978m2). Tổng số cơ sở nhà đang trình Sở tài chính thẩm định: 82 cơ sở nhà, đất với diện tích đất là 134.585m2, diện tích nhà là 55.002m2.

Hiện tại, phòng Tài chính - Kế hoạch đang tổng hợp kết quả thực hiện phương án sắp xếp, xử lý lại cơ sở nhà đất giai đoạn 1, 2 báo cáo Sở Tài chính theo công văn số 3329/STC-QLCS ngày 03/6/2021 của Sở Tài chính. Đối với phương án sắp xếp cơ sở nhà đất phát sinh phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục rà soát, tổng hợp trình Sở Tài chính thẩm định, UBND Thành phố phê duyệt;...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác quản lý, vệ sinh môi trường đối với một số trung tâm văn hóa, khu vui chơi thể thao... phường còn chưa đạt yêu cầu gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhanh xuống cấp. Các công ty trong Cụm Công nghiệp Từ Liêm chưa thực hiện việc di dời, hoàn trả mặt tiền theo quy định;...

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\anh sơn và truc tuyen hdnd tp\100CANON\IMG_0069.JPG
Đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận đánh giá chung công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Quận đã được nâng cao và đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại những vướng mắc, khó khăn nhất định chưa được giải quyết. Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước ngày càng tốt hơn, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận, UBND các phường thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục giữ vững và phát huy việc quản lý tài sản công và đưa vào sử dụng theo đúng quy định; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Cho phép thanh lý tài sản công, công cụ, dụng cụ đối với các đơn vị đủ điều kiện; thực hiện điều chuyển tài sản công (nếu có); Xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản tại cụm công nghiệp; Chấm dứt toàn bộ hoạt động cho thuê liên doanh liên kết không đúng quy định hoặc sử dụng tài sản công sai mục đích.

Phó Chủ tịch UBND Quận đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng, ban, ngành. Giao Văn phòng HĐND-UBND Quận chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài sản tại trụ sở UBND Quận trước đây đảm bảo không thất thoát và không để tình trạng cho thuê, cho mượn tài sản công sai quy định.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Đôn đốc, tổng hợp đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công của các đơn vị có nhu cầu trong các tháng tiếp theo báo cáo UBND Quận; Tăng cường công tác kiểm tra tài sản các đơn vị thuộc Quận đang quản lý; Tham mưu UBND Quận cho phép các đơn vị thanh lý tài sản công theo quy định; Tham mưu UBND Quận điều chuyển tài sản công (nếu có); Tổng hợp kết quả thực hiện phương án sắp xếp cơ sở nhà đất; cơ sở dữ liệu tài sản công của các cơ quan, đơn vị; tình hình mua sắm tập trung giai đoạn từ 10/2016-30/9/2021 báo cáo Sở Tài chính theo yêu cầu; Tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các đơn vị theo kế hoạch đề tra.

Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại các trường. Kịp thời báo cáo UBND Quận vướng mắc, khó khăn.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND các phường rà soát lại các cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hướng dẫn các đơn vị trình tự, thủ tục, hồ sơ xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Là đầu mối tiếp nhận những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, tham mưu UBND Quận giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu Quận xin ý kiến Thành phố, Sở, Ngành có liên quan; Tham mưu UBND Quận công tác quản lý và và hướng dẫn thủ tục cho thuê đất các trường họp đủ điều kiện theo quy định; Quan tâm quản lý các tài sản công đất do UBND các phường đang quản lý cho thuê, đất công sử dụng sai mục đích; Báo cáo UBND Quận các trường hợp đất cho thuê sai quy định; Nghiên cứu phương án lập hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai đối với phần diện tích cho thuê, cho mượn không đúng quy định;....

Đối với phòng Kinh tế Quận: Tham mưu UBND Quận trong công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp một cách toàn diện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ; Phối hợp Ban QLDA ĐTXD Quận xử lý đối với 08 đơn vị vi phạm sai quy định; Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND Quận những vướng mắc, khó khăn....

UBND các phường: Nghiêm túc trong việc thực hiện báo cáo kết phương án sắp xếp cơ sở nhà đất; cơ sở dữ liệu tài sản công của các cơ quan, đơn vị; tình hình mua sắm tập trung giai đoạn từ 10/2016-30/9/2021 theo yêu cầu quy định; Tăng cường công tác quản lý tài sản công theo quy định; Bám sát Sở tài nguyên và Môi trường trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở đã được thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất để đẩy nhanh tiến độ, kịp thời bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có); Nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý sử dụng tài sản công, thường xuyên thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường tại các nhà văn hóa, điểm vui chơi.... đảm bảo cảnh quan đô thị, phòng chống dịch bệnh góp phần nâng cao tuổi thọ công trình; Không để tình trạng lấn chiếm và cho thuê, cho mượn tài sản công trái quy định./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn