Kinh tế Kinh tế

danh sách cơ sở đã đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ, kinh doanh rượu có cồn dưới 5.5 độ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (số liệu tính đến ngày 28/5/2024)
Ngày đăng 29/05/2024 | 05:23  | Lượt xem: 190

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm