Kinh tế Kinh tế

Danh sách các cơ sở được cấp biển nhận diện (logo) cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn theo Đề án "Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025"
Ngày đăng 11/12/2020 | 16:11  | Lượt xem: 410

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm