Giải quyết đơn thư Giải quyết đơn thư

Thông báo kết luận số 24/KL-UBND ngày 20/4/2020 về nội dung tố cáo của công dân đối với Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng khu đất 3 ha phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 22/04/2020 | 09:43  | Lượt xem: 56

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm