Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Thông báo số 1380/TB-UBND ngày 14/12/2021 về công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2021 và phương án phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2022 trình Hội đồng nhân dân quận
Ngày đăng 18/12/2021 | 12:52  | Lượt xem: 113

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm