Chương trình, đề tài NCKH Chương trình, đề tài NCKH

Chương trình hành động số 50/CTR-UBND ngày 23/7/2020 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu công và bảo đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19
Ngày đăng 28/07/2020 | 10:50  | Lượt xem: 241

Chi tiết tại: file đính kèm