Chính trị Chính trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Chung khảo hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023
Ngày đăng 08/04/2023 | 16:28  | Lượt xem: 474

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Sáng ngày 08/4/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Chung khảo hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023. Dự chỉ đạo, động viên Hội thi có đồng chí Phạm Thị Thúy Hà - Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Văn Thúy Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Quận ủy Bắc Từ Liêm tặng hoa hội thi

Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023 quận Bắc Từ Liêm được tổ chức từ cấp phường và lựa chọn được 13 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 186 thí sinh là Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố tham dự Hội thi cấp Quận.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố, Quận ủy tặng hoa chúc mừng các thí sinh

Tham gia Chung khảo Hội thi cấp quận tại Cụm 2 gồm 05 thí sinh là các Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đạt giải nhất Hội thi của phường Phúc Diễn, Thượng Cát, Liên Mạc, Đức Thắng và Xuân Đỉnh. Hội thi được tổ chức theo 03 phần thi: Giới thiệu, Nghiệp vụ công tác Mặt trận và Xử lý tình huống.

Phần dự thi của thí sinh

Các thí sinh đã mang tới hội thi nhiều nội dung phong phú như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở cơ sở; những nội dung cơ bản trong các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động. Đặc biệt, ở phần thi xử lý tình huống chủ động, sáng tạo trong xử lý các tình huống thực tế ở cơ sở liên quan đến công tác Mặt trận tại tổ dân phố, khu dân cư.

Đây là một hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận phường nhằm cụ thể hóa Đề án số 07-ĐA/QU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 – 2025”. Thông qua Hội thi tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Bắc Từ Liêm năm 2023 là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập những kinh nghiệm góp phần nâng cao nhận thức, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa trong hệ thống Mặt trận toàn quận, khơi dậy phát huy truyền thống yêu nước, ý trí cách mạng tự lực tự cường, lao động, sáng tạo của cán bộ làm công trác Mặt trận tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân phát huy vai trò tự quản cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quận đô thị văn minh.

Lãnh đạo Thành phố, Quận chúc mừng phần của các thí sinh

Kết thúc Hội thi tại Cụm 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải nhất cho thí sinh Đỗ Thị Nhung - Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP Xuân Nhang 1 phường Xuân Đỉnh; trao giải nhì cho thí sinhLê Như Ngọc - Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP Số 6 phường Đức Thắng; trao giải ba cho thí sinh Nguyễn Xuân Đán - Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP Thượng Cát 2 phường Thượng Cát; Đồng thời quyết định lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất của cụm 2 tiếp tục tham gia Chung kết Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023 quận Bắc Từ Liêm

Văn Thúy Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận