Chính trị Chính trị

Quận ủy Bắc Từ Liêm khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/20217 và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Ngày đăng 06/09/2022 | 08:15  | Lượt xem: 294

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Chiều 5/9/2022, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” (Nghị quyết số 15-NQ/TU); 06 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” (Chỉ thị số 15-CT/TU). Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện cấp ủy, chính quyền các phường và các tập thể cá nhân tiêu biểu.

Đ/c Nguyễn Xuân Ứng –UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy phát biểu

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Thành phố; Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo của quận Bắc Từ Liêm đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc và triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp về ANCT, TTATXH trên địa bàn, kiểm soát tốt tình hình ở cơ sở nhất là các vụ việc tập trung khiếu kiện đông người, không để phát sinh vụ việc điểm nóng phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận.

Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU, Quận ủy thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, thành viên Ban Chỉ đạo, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thuộc quận nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được duy trì thường xuyên.

Đ/c Nguyễn Văn Hải –UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy phát biểu

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Việc tổ chức tiếp dân của lãnh đạo quận và các cơ quan, đơn vị được duy trì nền nếp, bảo đảm đúng quy định. Công tác giải quyết đơn thư ngày càng nâng cao; chất lượng, thời hạn, tỷ lệ giải quyết đơn thư được thực hiện đúng quy định; các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài được các cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở tập trung thực hiện...

Đ/c Vũ Hà –TUV, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy Vũ Hà đề nghị: Thời gian tới, các cấp, các ngành trong Quận tiếp tục bám sát các nhóm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện các tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức Đảng trực thuộc, làm rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức và hoạt động của từng tổ chức cơ sở Đảng, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo để có biện pháp giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng; các cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình liên quan đến các vụ việc khiếu kiện phức tạp, tiềm ẩn về an ninh, trật tự và các vụ việc mới phát sinh, kịp thời tham mưu giúp Ban Chỉ đạo quận theo dõi, chỉ đạo giải quyết...

Tại hội nghị, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã khen thưởng 15 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tin - Ảnh: Bích Luyện – Hữu Định