Chính trị Chính trị

Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát tại quận Bắc Từ Liêm về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng 18/11/2021 | 13:04  | Lượt xem: 106

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 17/11/2021, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã giám sát tại quận Bắc Từ Liêm về việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn. Dự và tiếp đoàn giám sát có đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Thủy - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận; Lãnh đạo các phòng, ban ngành thuộc Quận.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\txct TP\100CANON\IMG_0504.JPG

Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận cho biết: UBND Quận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông báo, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn nhằm hạn chế đơn thư khiếu kiện. Từ 01/01/2020 đến 15/10/2021, toàn quận đã tiếp 2.535 lượt công dân; tiếp nhận 278 đơn khiếu nại, đã giải quyết xong 243 đơn; tiếp nhận 113 đơn tố cáo, đã giải quyết xong 97 đơn. Thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố, tại thời điểm giám sát năm 2018, UBND quận Bắc Từ Liêm phải tổ chức thực hiện 10 quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực. Đến nay, đã giải quyết dứt điểm xong 06 quyết định, đang tổ chức thực hiện 04 quyết định; tổng số kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật phải tổ chức thực hiện 08 kết luận, đã giải quyết xong dứt điểm 04 kết luận còn 04 kết luận đang giải quyết. Về kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, quận đã thực hiện xong dứt điểm 04/06 kết luận của Thanh tra Thành phố, đang thực hiện 02 kết luận.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\txct TP\100CANON\IMG_0536.JPG

Đồng chí  Duy Hoàng Dương - Trưởng ban Pháp chế, Trưởng đoàn giám sát phát biểu

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành Phố Duy Hoàng Dương, Trưởng đoàn giám sát đánh giá, quận Bắc Từ Liêm đã rất quan tâm đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận liên quan. Trong đó, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp tốt để giải quyết nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, qua đó góp phần hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

 Thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát đề nghị quận Bắc Từ Liêm tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó, có đánh giá rõ tình hình thực tế phát triển mạnh mẽ về đô thị dẫn tới nhiều khiếu nại tố cáo phức tạp liên quan đến đất đai. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tiếp tục tập huấn, quán triệt cho cán bộ làm công tác này ở cấp phường. Đặc biệt chú trọng giải quyết các quyết định, kết luận thanh tra còn tồn đọng; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện gắn với đánh giá cán bộ cuối năm; Tăng cường giám sát để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả của việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo..../.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn