Chính trị Chính trị

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Bắc Từ Liêm họp thẩm tra
Ngày đăng 22/07/2021 | 15:10  | Lượt xem: 259

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 21/7/2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Bắc Từ Liêm họp thẩm tra. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Thủy – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Lê Thị Thu Hương – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận cùng các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ Quận, lãnh đạo các phòng, ngành có liên quan.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\dịch và HĐND 21.7\100CANON\_MG_7072.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận phát biểu

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận đã thẩm tra các nội dung: phê duyệt chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách của quận Bắc Từ Liêm; Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và điều hòa Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1); Điều chỉnh giảm danh mục chuẩn bị đầu tư: 11 dự án (Do các dự án đã có quyết định phê duyệt dự án, đủ điều kiện bổ sung danh mục thực hiện dự án);Về phê duyệt danh mục khởi công mới, và danh mục dự kiến khởi công năm 2022; Xem xét báo cáo, tờ trình của UBND Quận trình HĐND Quận phê tổng quyết toán thu ngân sách quận năm 2020; Xem xét điều chỉnh dự toán thu chi Ngân sách Quận và phân bổ sự toán 6 tháng cuối năm 2021 cho UBND các phường;...

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\dịch và HĐND 21.7\100CANON\_MG_7066.JPG
Đồng chí Lê Thị Thu Hương – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\dịch và HĐND 21.7\100CANON\_MG_7073.JPG
Đồng chí Lê Thị Thành – Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Quận phát biểu

 

Tại Hội nghị, Ban Kinh tế - Xã hội đã đưa ra những ý kiến trao đổi đối với nội dung UBND Quận trình. Tiếp thu và trả lời trực tiếp, đồng chí Lê Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND Quận đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn Quận giải đáp cụ thể đối với từng vấn đề Ban Kinh tế - Xã hội đưa ra.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\dịch và HĐND 21.7\100CANON\_MG_7082.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận phát biểu

 

Kết quả Hội nghị, Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Quận cơ bản nhất trí với những nội dung trong các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết UBND Quận trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND Quận khóa III nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Kinh tế - Xã hội đánh giá các nội dung được chuẩn bị tốt, được trình bày rõ ràng, đồng thời nêu lên được những tồn tại, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND Quận. Đồng thời, đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021. Mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội, công tác cán bộ còn thiếu, gặp nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo UBND Quận đã triển khai tích cực, các mục tiêu tổng quát đề ra đạt được kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn