Chính trị Chính trị

Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quận Bắc Từ Liêm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021
Ngày đăng 30/06/2021 | 08:53  | Lượt xem: 87

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Chiều ngày 29/6/2021, Ban chỉ đạo xây dựng và thực quy chế dân chủ ở cơ sở quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận dự và chỉ đạo Hội nghị.

IMG_1873.jpg

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quận Bắc Từ Liêm, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế xã hội nhưng các cấp ủy từ Quận đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương, Thành phố và Quận. Chính quyền từ Quận đến các phường đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục với công dân, tạo thuận lợi trong giao dịch dân sự, tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện công khai dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng... Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120 -KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề  bức xúc, nổi cộm tại cơ sở; Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc, dân chủ công khai về công tác cán bộ và quy trình cán bộ từ đó tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong 6 tháng đầu năm,Quận đã huy động được hơn 6,5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và ủng hộ quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid -19. Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ở cơ sở.

 

IMG_1878.jpg

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy yêu cầu các đồng chí thành viên trong BCĐ, phòng, ban, đơn vị, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở rà soát, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo thực chất và hiệu quả, nhất là tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và chương trình hành động thực hiện nghị quyết; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong nhân dân. Thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với tinh thần không lơ là, chủ quan. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc QCDC trong các loại hình, phát huy tốt chế độ dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, trật tự; Công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Triển khai thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, nêu cao vai trò chất lượng của tổ hòa giải, tổ dân vận ở tổ dân phố.

Tin - Ảnh: Bích Luyện – Hữu Định