Chính trị Chính trị

Đảng ủy phường Đông Ngạc tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)
Ngày đăng 31/01/2023 | 10:48  | Lượt xem: 194

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Sáng ngày 30/01/2023, Đảng ủy phường Đông Ngạc tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023). Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy - UVBTVQU, Phó Chủ tịch HĐND Quận. Đại biểu phường có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - UBND - UBMTTQ; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận địa bàn; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội; tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng, phó Ban Bảo vệ dân phố; cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn An - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng qua 93 năm xây dựng và phát triển. những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong công cuộc đổi mới. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Ngạc đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tích cực đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn An - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại Hội nghị

 

Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2023, Đảng ủy phường đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ chào mừng Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão năm 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); tổ chức các hoạt động cho Nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Đảng ủy tập trung triển khai 09 nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Mừng Xuân Quý Mão 2023; tổ chức tốt “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão; tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 85-NQ/ĐU ngày 28/4/2022 của Đảng ủy phường về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Đông Ngạc; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND Quận phát biểu tại Hội nghị

Về dự và phát biểu đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND Quận ghi nhận các kết quả mà Đảng ủy phường đã đạt được trong tháng 01/2023 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023 như: Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, văn bản chỉ đạo của các cấp.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Đông Ngạc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra, đưa phường Đông Ngạc ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

Nguyễn Bá Thành