Chính trị Chính trị

Đại hội phật giáo quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021 -2026
Ngày đăng 17/11/2021 | 12:58  | Lượt xem: 61

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Chiều ngày 16/11/2021, tại chùa Tư Khánh, phường Đông Ngạc, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội Thượng tọa Thích Minh Hiền -  Đại diện Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Kim  Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các ông, bà trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Quận và đại diện các tăng ni, tín đồ Phật tử.

Đại diện Ban trị sự GHPG Việt Nam quận Bắc Từ Liêm báo cáo

Theo báo cáo của Ban trị sự GHPG Việt Nam quận Bắc Từ Liêm, hiện trên địa bàn Quận có 26 chùa. Các chùa có tăng ni trụ trì với tổng số 58 tăng ni. Các chùa là nơi Phật tử thường xuyên đến sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo vào các lễ Tết trong năm. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, được sự chỉ đạo của Ban Thường trực Thành hội phật giáo Hà Nội, sự quan tâm giúp đỡ của UBND - Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm, sự cố gắng, đồng lòng của Ban trị sự và toàn thẻ tăng ni trên địa bàn Quận, phát huy tinh thần “đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa- Xã hội”, Hội phật giáo Quận đã kế thừa và phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, hòa hợp thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đóng góp chung vào sự phát triển của quận Bắc Từ Liêm. Ban trị sự Phật giáo Quận đã làm tốt công tác tuyên truyền tới các tăng ni, phật tử chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hiến chương của Giáo hội phật giáo Việt Nam. Các dịp lễ lớn của Phật giáo và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước đều được các chùa tổ chức theo đúng nghi lễ Phật giáo, trang nghiêm, trọng thể, tiết kiệm tránh lãng phí. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được các tăng ni, phật tử phat huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm bảo vệ. Ban trị sự Phật giáo Quận đã vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hàng năm có 80% số chùa đạt Chùa tiên tiến, nhiều chùa liên tục đạt xuất sắc 05 năm liền. Với tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo phật, Ban trị sự phật giáo Quận cũng đã triển khai tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Các chùa cùng tăng ni, phật tử đã ủng hộ trên 6,3 tỷ đồng hỗ trợ các bệnh nhân nặng tại các bệnh viện lớn của Trung ương và Hà Nội; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Riêng trong năm 2021, cùng với cả nước và quận Bắc Từ Liêm, các tăng ni, phật tử đã ủng hộ các hoạt động nhân đạo, ủng hộ tuyến đầu phòng, chống dịch, những người gặp khó khăn do dịch bệnh số tiên trên 2,1 tỷ đồng.

Ngoài những kết quả tích cực của nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội cũng làm rõ nguyên nhân một số hạn chế trong công tác Phật sự, đồng thời thống nhất hướng hoạt động trọng tâm trong nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Ban GHPG Việt Nam quận Bắc Từ Liêm mới ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2021- 2026, GHPG Việt Nam quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, hòa hợp; vận động các tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống yêu nước của Phật giáo, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, hăng hái tham gia các phong trào ích nước, lợi dân. Hướng dẫn Phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự gắn bó giữa “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.Tăng ni trong Quận sẽ tiếp tục hưởng ứng tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động, đồng hành, chung tay cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội. Cùng với đó, quan tâm tu bổ, tôn tạo chùa cảnh, bảo vệ và duy trì tốt các di sản văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Ông Thích Thanh Hùng - Trụ trì chùa Tư Khánh, phường Đông Ngạc phát biểu

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã tiến hành cử và bầu 06 đại biểu vào Ban Trị sự Phật giáo quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Thích Thanh Hùng - Trụ trì chùa Tư Khánh, phường Đông Ngạc được bầu là Trưởng ban Trị sự Phật giáo Quận nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn