Chính trị Chính trị

Đại hội Chi bộ 1, Đảng bộ phường Phú Diễn nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày đăng 12/09/2022 | 08:08  | Lượt xem: 110

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 11/9/2022, Chi bộ 1, Đảng bộ phường Phú Diễn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2002 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Hà - TUV, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hải – UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường và các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ 1, Đảng bộ phường Phú Diễn hiện có 71 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, bám sát nghị quyết Đại hội, Chi bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác cách ly y tế và tiêm phòng vacxin trong Nhân dân được triển khai thực hiện nghiêm túc; nhiệm vụ phát triển kinh tế được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Công tác quản lý đô thị và môi trường được tập trung lãnh đạo thực hiện. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác quốc phòng, đảm bảo ANTT. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Hoạt động của Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể được đổi mới, nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ được đảng ủy phường đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ 1, Đảng bộ phường Phú Diễn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vận dụng sang tạo vào điều kiện thực tiễn của địa bàn dân cư, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng chi bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Hà - TUV, Bí thư Quận ủy đã biểu dương, ghi nhận kết quả Chi bộ 1, Đảng bộ phường Phú Diễn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị tập thể chi bộ và cá nhân các đồng chí đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nỗ khắc phục những khó khăn trong thời gian tới để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra. Đồng chí Bí thư Quận ủy cũng chúc Chi bộ và cán bộ, đảng viên, Nhân dân Tổ dân phố số 1 luôn đạt được nhiều thành tích cao hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổ dân phố trong những năm tiếp theo.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 05 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí Lê Hồng Chinh được bầu là Bí thư Chi bộ và đồng chí Trịnh Xuân Dung được bầu là Phó Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ phường Phú Diễn nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin - Ảnh: Bích Luyện – Hữu Định