Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

Quyết định số 4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về danh mục thủ tục hành chính thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố

Chi tiết tại: file đính kèm