An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID
Ngày đăng 03/06/2024 | 16:49  | Lượt xem: 145

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Sở Tư pháp Hà Nội đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) và Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID.

Đối tượng thực hiện là công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội, có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và không thuộc trường hợp là đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.

Công dân có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, thanh toán trực tuyến không cần đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền.

Công dân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ; Tải được kết quả Phiếu lý lịch tư pháp về thiết bị điện tử.

Kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp (bản điện tử) mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Hà Nội.

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội.

Phiếu Lý lịch tư pháp được cấp bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội) có giá trị pháp lý như bản gốc Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy. Người dân có thể sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để thực hiện các thủ tục hành chính khác.

Dưới đây là hình ảnh hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID:

Description: https://dongda.hanoi.gov.vn/documents/23606/1151404/HDcapLLTP+tren+VNeID1.jpg/cb625517-af22-44e7-b865-93d9a4fbe1a4?t=1715253173977

Description: https://dongda.hanoi.gov.vn/documents/23606/1151404/HDcapLLTP+tren+VNeID2.jpg/882fb13f-b2e0-4193-b270-be3c09be9915?t=1715253174116

Description: https://dongda.hanoi.gov.vn/documents/23606/1151404/HDcapLLTP+tren+VNeID3.jpg/2cdba7a9-38fa-47cd-9fa2-6fa3fb17f8eb?t=1715253174255

Description: https://dongda.hanoi.gov.vn/documents/23606/1151404/HDcapLLTP+tren+VNeID4.jpg/94225b89-564a-4074-b82b-238b60d0af57?t=1715253174385

Description: https://dongda.hanoi.gov.vn/documents/23606/1151404/HDcapLLTP+tren+VNeID5.jpg/94d9ed3b-f206-475f-852a-741352531e30?t=1715253174508

Description: https://dongda.hanoi.gov.vn/documents/23606/1151404/HDcapLLTP+tren+VNeID6.jpg/00a291a9-75fe-4557-9db6-1cb4ac9ba1bb?t=1715253174637

Description: https://dongda.hanoi.gov.vn/documents/23606/1151404/HDcapLLTP+tren+VNeID8.jpg/df785c06-0563-4f33-953d-cfb813300642?t=1715253174887

Description: https://dongda.hanoi.gov.vn/documents/23606/1151404/HDcapLLTP+tren+VNeID9.jpg/d1c8e75a-68e8-4441-8fd3-3aebc76f4740?t=1715253175019

Description: https://dongda.hanoi.gov.vn/documents/23606/1151404/HDcapLLTP+tren+VNeID10.jpg/2618b35e-9589-4a99-a3ad-fa52c4a9c028?t=1715253175140

 Hữu Nam