An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đồng chí cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020
Ngày đăng 20/07/2020 | 09:19  | Lượt xem: 167

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng 18/7/2020, quận Bắc Từ Liêm tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đồng chí cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng -Phó Tham mưu Trưởng Ban chỉ huy quân sự Quận; các đồng chí cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-20 tap huan\tap huan 126.JPG
Đồng chí Nguyễn Minh Hải - Tiểu đoàn Trưởng Ban CHQS Quận khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Hải - Tiểu đoàn Trưởng Ban chỉ huy quân sự Quậnhấn mạnh: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, là hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, tiến hành chiến tranh nhân dân là một trong những quan điểm tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng, là nghệ thuật quân sự. Ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng. Trong điều kiện tình hình mới, chúng ta cần phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, để đập tan mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua lớp tuyên truyềnphổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh nhằm giúp các đồng chí cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nắm rõ các nội dung, từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân; Để lớp học đạt được kết quả tốt, đề nghị các học viên chấp hành nghiêm quy chế lớp học, tập trung lắng nghe và trao đổi thảo luận các nội dung của giảng viên.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-20 tap huan\tap huan 145.JPG
Đồng chí Thượng tá - Thạc sỹ Nguyễn Minh Thành trao đổi tại Hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh; nội dung cơ bản Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định về phòng thủ dân sự, về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương, về khu vực phòng thủ, về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng, về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng... Với 7 chương và 40 điều, Luật Quốc phòng 2018 đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013; quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan; văn bản dưới luật về quốc phòng tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-20 tap huan\tap huan 136.JPG
Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ cho các đồng chí cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận hiểu rõ kiến thức quốc phòng và an ninh từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến đến nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức cho toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng -Trọng Toàn