An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Hiệu quả từ việc cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ
Ngày đăng 28/09/2022 | 17:16  | Lượt xem: 25

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Thời gian qua, thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, nhiều hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Quận để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống, qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Phương thức cho vay chủ yếu tại NHCSXH Quận hiện nay là cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thông qua tổ chức chính trị xã hội gắn với thực hiện bình xét cho vay tại các tổ tiết kiệm và vay vốn. Thông qua phương thức cho vay này, tổ chức chính trị - xã hội có điều kiện lồng ghép hiệu quả chương trình tín dụng với các chương trình chuyển giao công nghệ, phổ biến kiến thức sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách. Tại 13 điểm giao dịch NHCSXH tại các phường, các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi và danh sách khách hàng vay vốn cũng như thông tin về điều kiện, quy trình, thủ tục vay vốn của từng chương trình đều được niêm yết công khai tại các bảng thông tin tín dụng chính sách. Trong những năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn không ngừng tăng trưởng, đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quận Bắc Từ Liêm đạt 337.153 triệu đồng, tăng 331.321 triệu đồng (gấp 67 lần) so với thời điểm năm 2003, tăng 235.510 triệu đồng (gấp 3,3 lần) so với tháng 6/2014.

Từ 01 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu là chương trình cho vay Giải quyết việc làm với dư nợ nhận bàn giao là 5,832 triệu đồng thuộc PGD NHCSXH huyện Từ Liêm cũ đến khi chia tách thành lập PGD NHCSXH quận Bắc Từ Liêm là 80.472 triệu đồng, đến nay Phòng giao dịch NHCSXH quận Bắc Từ Liêm đang triển khai cho vay 8 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 30/6/2022 đạt 322.160 triệu đồng với 5.033 khách hàng đang vay vốn. Một số chương trình tín dụng chính sách xã hội như: Cho vay hộ nghèo theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ: 595 triệu đồng với 15 hộ vay; Cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TT 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ: 755 triệu đồng với 25 hộ vay; Cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ T 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 13.964 triệu đồng với 315 hộ vay…

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐCP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, huyện Từ Liêm trước đây (nay là quận Bắc Từ Liêm) đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được 83.530 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 774.338 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 493.619 triệu đồng. Tổng dư nợ 8 chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2022 đạt 322.160 triệu đồng, tăng 316.328 triệu đồng, gấp 55,4 lần so với năm 2003 và tăng 241.688 triệu đồng, gấp 3 lần dư nợ so với tháng 6/2014. Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 15% với 5.0533 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 64 triệu đồng/khách hàng, tăng 61 triệu đồng/khách hàng so với năm 2003 và tăng 33 triệu đồng/khách hàng so với tháng 6/2014, trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 40 triệu đồng/hộ, tăng 36 triệu đồng/hộ so với năm 2003.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% phường trên địa bàn tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 5.625 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 5.963 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 25.250 lao động, giúp cho 07 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 7.300 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 67 ngôi nhà cho hộ nghèo... Vốn tín dụng chính sách đã góp hần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. Điển hình như: Hộ chị Phạm Thị Chình – Tổ dân phố Đại Cát 1- phường Liên Mạc trước đây thuộc diện hộ nghèo của phường. Kinh tế gia đình nhiều khó khăn, một mình nuôi con nhỏ chồng bệnh tật. Thời điểm đầu chị vay 30 triệu đồng vốn hộ nghèo để đầu tư trồng bưởi. Đến năm 2020 gia đình đỡ khó khăn hơn, chị mạnh dạn xin vay 50 triệu đồng nguồn vốn thoát nghèo để cải tạo đất nền, mua thêm cây giống trồng bưởi. Nhờ chăm chỉ làm ăn, kinh tế gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định.

Có thể thấy, kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Từ Liêm trước đây nay là quận Bắc Từ Liêm trong 20 năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng từng thời kỳ của Quận ủy, HĐND, UBND quận; góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục các làng nghề, phát triển. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người năm 2022 (tăng hơn 6 lần so với năm 2002); đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 0%, đời sống của Nhân dân, đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc triển khai Nghị định 78 của Chính phủ

Trong thời gian tới, bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của NHCSXH Việt Nam, Quận tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Quận đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn. Quan tâm bố trí ngân sách chuyển vốn hàng năm qua NHCSXH Quận để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổ chức giải ngân kịp thời vốn thu hồi và vốn được bổ sung, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tín dụng được giao hàng năm. Gắn việc triển khai tín dụng chính sách với chủ trương, định hướng của từng địa phương về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh doanh – dịch vụ, ưu tiên vốn đáp ứng nhu cầu vay của các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát ngheo, người mù, người khuyết tật, cũng như quan tâm đầu tư vốn tín dụng chính sách cho các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu hút nhiều lao động, phát triển làng nghề, sản phẩm dịch vụ OCOP… trên địa bàn.

Nguyễn Huyền