An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị triển khai Luật cư trú năm 2020
Ngày đăng 08/11/2021 | 14:36  | Lượt xem: 123

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội, sáng ngày 08/11/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung về Luật cư trú 2020; công tác cấp, quản lý CCCD; các nội dung về làm sạch Dữ liệu dân cư và triển khai Kế hoạch số 456, ngày 06/11/2021 về quản lý di biến động dân cư trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 19” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an quận, đội trưởng các đội nghiệp vụ, trưởng Công an các phường, Phó trưởng Công an các phường phụ trách CSKV cùng toàn thể lực lượng CSKV và cán bộ nội cần tiếp dân của Công an phường trên địa bàn quận. Đồng chí Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận chủ trì Hội nghị.

Mở đầu chương trình Hội nghị, đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Đội trưởng đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai Kế hoạch số 456 về quản lý di biến động dân cư trong giai đoạn  “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và báo cáo kết quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố về việc triển khai thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chỉ đạo của UBND quận về triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 20/10/2021, Công an quận đã chỉ đạo rà soát, làm sạch dữ liệu được 213.078/217.673 trường hợp (tỷ lệ 98%).

Đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, Đội phó Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo kết quả công tác cấp CCCD gắn chíp và kết quả 3 tháng triển khai Luật cư trú năm 2020. Cụ thể, tính từ 01/10/2021 đến ngày 06/11/2021, Công an quận đã thu nhận được 10.843/38.281 hồ sơ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, truyền 141.372/142.707 hồ sơ lên Trung ương, đạt 99,1% tổng số hồ sơ đã thu nhận. Đồng thời, Công an quận đã chủ động rà soát, khắc phục được 1.734/2.176 hồ sơ so với tổng số hồ sơ sai lệch thông tin dữ liệu dân cư do Cục C06-Bộ Công an thông báo. Về kết quả trả thẻ CCCD cho công dân, Công an quận đã trả được 121.548/121.618 thẻ CCCD đạt 99,9 % so với tổng số thẻ CCD nhận từ Cục C06 trả qua bưu điện.

Đồng chí Trưởng Công an quận trực tiếp điều hành phần thảo luận trong Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Công an quận đã trực tiếp điều hành thảo luận, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong Công an quận về thực hiện công tác cấp, quản lý CCCD, các nội dung về làm sạch Dữ liệu dân cư và quản lý di biến động dân cư trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”. Cụ thể, qua thảo luận, các đơn vị đã nêu ra được 02 nguyên nhân khách quan, 04 nguyên nhân chủ quan liên quan đến công tác công tác cấp, quản lý CCCD, các nội dung về làm sạch Dữ liệu dân cư và quản lý di biến động dân cư, cụ thể như nhiều công dân chưa nhận thức rõ vai trò quan trọng của thẻ CCCD có gắn chip, tình hình dịch bệnh phức tạp nên công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD vẫn còn nhiều bất cập.

Thay mặt Ban chỉ huy Công an quận, đồng chí Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận quán triệt tại hội nghị các nội dung cần thực hiện liên quan đến công tác cấp, quản lý CCCD, các nội dung về làm sạch Dữ liệu dân cư và quản lý di biến động dân cư trong thời gian tới. Đồng thời, nhấn mạnh các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác làm sạch dữ liệu dân cư và thu nhận hồ sơ CCCD tại quận Bắc Từ Liêm, trong đó đặc biệt chú trọng đến giải pháp tổ chức điều tra cơ bản để thống kê danh sách cụ thể số công dân cần cấp CCCD và xây dựng phương án thu nhận CCCD phù hợp đối với tình hình thực tế địa bàn, nhất là việc cấp căn cước công dân cho các cơ quan tổ chức, khu công nghiệp tập trung đông người lao động chưa có thẻ CCCD gắn chip để thực hiện thành công chiến dịch cấp CCCD có gắn chip trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Trần Bích-Công an quận Bắc Từ Liêm