An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác PCCC&CNCH; phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 29/06/2024 | 17:05  | Lượt xem: 155

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Ngày 28/6/2024, Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành Công văn số 3310-CV/QU về việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác PCCC và CNCH; phòng, chống cháy nổ trên địa bàn Quận.

 

Theo đó, Ban Thường vụ yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Quận, Đảng ủy các phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận về PCCC và CNCH. Giao HĐND - UBND Quận quyết định dự toán ngân sách nhà nước và các chủ trương đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Quận liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy bảo đảm theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Chỉ đạo Công an Quận phối hợp chặt chẽ với UBND các phường trong việc rà soát, phân loại đối với từng trường hợp vi phạm PCCC, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Quận; triển khai các giải pháp PCCC. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Quận các quy định của pháp luật về PCCC về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, và CNCH. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp xử lý, khắc phục các tồn tại về PCCC, không để phát sinh mới, từng bước xử lý các vi phạm cũ. Tham mưu UBND Quận kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vi phạm về PCCC. Tổ chức điều tra cơ bản các loại hình cơ sở. Thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác PCCC để nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố của những người dân trong các khu dân cư, khu vực công cộng cũng như lực lượng tham gia phương án chữa cháy, trọng tâm là công tác thoát nạn, cứu người bị nạn trong đám cháy.

Giao UBND Quận chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND các phường rà soát, làm rõ Giấy phép xây dựng đối với các công trình chưa xuất trình được Giấy phép xây dựng. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các phường rà soát tình trạng sử dụng đất đối với các nhà, công trình; thiết lập hồ sơ vi phạm về đất đai để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định. Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, UBND các phường tiếp tục rà soát, thu thập đầy đủ thông tin đối với các trường hợp vi phạm, củng cố hồ sơ vi phạm đối với các trường hợp đã thiết lập hồ sơ nhưng chưa xử lý dứt điểm; thiết lập hồ sơ đối với các trường hợp vi phạm nhưng chưa lập hồ sơ xử lý. Chủ trì, phối hợp UBND các phường vận động chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình vi phạm về trật tự xây dựng dừng sử dụng đối với phần công trình vi phạm trật tự xây dựng và có cam kết, phương án tự phá dỡ phần công trình vi phạm. Đối với các công trình không tự phá dỡ phần công trình sai phạm thì cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, không đúng giấy phép... theo thẩm quyền. Chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm: Rà soát, kiểm tra, ngừng, giảm cung cấp điện đối với trường hợp ký hợp đồng mua bán điện không đủ điều kiện, sử dụng điện không an toàn, sai mục đích; tổ chức kiểm tra, kiến nghị, hướng dẫn sử dụng điện an toàn (gồm cả kiểm tra trước và sau công tơ) đối với 100% hợp đồng mua bán điện. Đưa toàn bộ các công tơ điện hiện còn đang nằm trong nhà nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh cho thuê trọ ra bên ngoài nhà.

Giao Ủy ban Kiểm tra Quận ủy: Khẩn trương tham mưu kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Quận ủy, UBND Quận về công PCCC và CNCH. Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 6/2024 và thời gian tới về việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, kết hợp với tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, các hộ gia đình về công tác PCCC và CNCH, các kỹ năng phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình vàcộng đồng, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, có chiều sâu. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ". Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử Quận và Đảng ủy các phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về "Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa chảy đối với nhà ở, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh", "Giải pháp thoát hiểm, thoát nạn đối với hộ gia đình khi cháy xảy ra". Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận huy động sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa các tổ chức chính trị - xã hội với lực lượng Công an trong thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giám sát và tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tham gia thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH.

 

Giao Đảng ủy, UBND các phường: Chủ động phối hợp với Công an Quận, các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng PCCC ở tất cả lĩnh vực, các địa điểm, các công trình, đặc biệt là ở các khu chung cư cao tầng, khu đông dân cư, chung cư mini, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, nhà ở và nhà cho thuê, nhà kinh doanh và cho thuê để ở; kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất, kinh doanh khắc phục tồn tại, hạn chế về PCCC, không để phát sinh vi phạm mới và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Ngoài ra, phân loại chi tiết đối với từng trường hợp vi phạm PCCC, vi phạm trật tự xây dựng... để có biện pháp xử lý nghiêm từng trường hợp. Tổ chức rà soát, bổ sung các mô hình đảm bảo PCCC như điểm chữa cháy công cộng, tổ liên gia...; vận động 100% nhà ở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp", mở lối thoát nạn khẩn cấp.

Hải Hà