ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

26/05/2020 | 09:11  | Lượt xem: 1626
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí...

Đảng bộ và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 18/05/2020 | 05:21  | Lượt xem: 3276
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi nhưng Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. ...

Phát huy hiệu quả các mô hình thi đua trong năm 2020

Ngày đăng 26/02/2020 | 05:37  | Lượt xem: 1625
Bám sát chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các...

Quận ủy Bắc Từ Liêm triển khai nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2020

Ngày đăng 26/02/2020 | 05:32  | Lượt xem: 1862
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18 - KH/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội (khóa...

Công tác lãnh đạo chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 26/02/2020 | 05:29  | Lượt xem: 1634
Đại hội các chi bộ, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ...

Những mốc son chói lọi và bài học kinh nghiệm trên chặng đường

Ngày đăng 03/02/2020 | 09:08  | Lượt xem: 1678
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng...

Tập trung tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Ngày đăng 03/01/2020 | 05:56  | Lượt xem: 170
Đó là nội dung chính của Chỉ thị số 73-CT/QU được Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành ngày 12/12/2019. Theo đó, để đảm bảo tổ chức tốt đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho nhân dân; Ban...

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)

Ngày đăng 20/12/2019 | 04:29  | Lượt xem: 183
Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, cùng toàn dân tộc tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954). Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra...

Bắc Từ Liêm với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 11/12/2019 | 12:32  | Lượt xem: 227
Ngày 30-5-2019, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là Chỉ thị quan trọng để tổ chức Đại...

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về: “Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”

Ngày đăng 09/12/2019 | 12:19  | Lượt xem: 146
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền” , để đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với Nhân dân;...

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày đăng 09/11/2019 | 06:43  | Lượt xem: 157
“ Chi bộ l à n ền m óng c ủa Đảng, chi bộ tốt th ì m ọi việc sẽ tốt ”, lời dạy của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay và đang được các cấp, các ngành tiếp tục ra sức thực hiện để...

Chi bộ trường THPT Đoàn Thị Điểm học tập và làm theo Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư gắn liền với thực hiện Di chúc của Người

Ngày đăng 18/10/2019 | 05:57  | Lượt xem: 220
Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Người...

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025- Đợt sinh hoạt chính trị quan trọng

Ngày đăng 03/09/2019 | 05:41  | Lượt xem: 449
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Đại hội Đảng là một dịp rèn luyện chính trị rất quan trọng và rất rộng khắp cho toàn Đảng. Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc

Ngày đăng 02/09/2019 | 05:43  | Lượt xem: 191
Suốt cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn...

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên tại Chi bộ 19, Đảng bộ phường Cổ Nhuế 1

Ngày đăng 17/08/2019 | 05:12  | Lượt xem: 142
Xây dựng Đảng luôn là vấn đề sống còn của bất kỳ một chính đảng nào, nhất là đảng cầm quyền. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ cấp bách...

Quận Bắc Từ Liêm phát huy tinh thần 89 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng

Ngày đăng 30/07/2019 | 10:07  | Lượt xem: 447
Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ...

Bác Hồ với phong trào "người tốt, việc tốt"

Ngày đăng 24/07/2019 | 04:01  | Lượt xem: 140
Sinh thời Bác Hồ đặc biệt chú trọng đến những tấm gương người tốt, việc tốt. Ngay từ năm 1959 Bác đã suy nghĩ về việc dùng huy hiệu của mình như thế nào để phát huy được tác dụng trong nhân...

Một vài kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 12/07/2019 | 07:19  | Lượt xem: 300
(BTLP) Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc học tập và làm theo Bác: Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động ...

Không có gì quý hơn độc lập, tự do - Lời hiệu triệu thiêng liêng

Ngày đăng 12/07/2019 | 07:13  | Lượt xem: 178
Độc lập, tự do là khát vọng ngàn đời của dân tộc ta. Độc lập, tự do bắt nguồn từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam, lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Khát vọng...

Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh

Ngày đăng 05/06/2019 | 06:16  | Lượt xem: 265
Cách đây 108 năm, ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh) người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới vừa tròn 21 tuổi đã lên...