Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 190
Tổng số truy cập: 3362493

xã hội xã hội

Hội nghị triển khai Kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 22/06/2020 | 17:15  | Lượt xem: 62

(BTLP) Ngày 20/6/2020, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn Quận. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Vinh Trường - Trưởng phòng Dự báo phân tích thị trường lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội; Các đồng chí các phòng, ban, ngành thuộc Quận; Lãnh đạo và cán bộ Lao động Thương binh & Xã hội; cán bộ Thống kê và các đồng chí điều tra viên các phường.

Đồng chí Chu Thị Thu Hà - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu

Tại Hội nghị đã triển khai Kế hoạch thu thập lưu trữ tổng hợp thị trường lao động trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2020. Theo đó mục đích của Kế hoạch là thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ trên địa bàn Quận, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của Cung lao động; Thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo, nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực. Yêu cầu thông tin thu thập dưới hình thức chép và cập nhật thông tin vào Sổ ghi chép thông tin phần cung và phần cầu lao động. Việc ghi chép thông tin cung, cầu lao động phải đảm bảo tính khách quan trung thực, đúng sự thật, không điền thông tin sai lệch hoặc thiếu chính xác vào sổ ghi chép; thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số người bước vào- ra khỏi tuổi lao động, số người trong độ tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp tổ chức. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7-30/7/2020. Lực lượng điều tra bao gồm: điều tra viên và giám sát viên.

Đồng chí Nguyễn Vinh Trường - Trưởng phòng Dự báo phân tích thị trường lao động,
Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội phát biểu

Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Vinh Trường - Trưởng phòng Dự báo phân tích thị trường lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã hướng dẫn nghiệp vụ, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn

Việc triển khai kế hoạch nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ trên địa bàn Quận, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm, phát triển nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu của Cung lao động. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để thu thập thông tin về thực trạng lao động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo cũng như nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở định hướng đào tạo, bố trí hợp lý nguồn nhân lực./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn