Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 175
Tổng số truy cập: 3369082

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày đăng 19/06/2020 | 17:10  | Lượt xem: 81

Bạo lực gia đình hiện nay đang khá phổ biến trong xã hội, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, tiến bộ; mà còn gây hậu quả nặng nề với từng thành viên trong gia đình, nhất là phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, việc quan tâm chỉ đạo, vào cuộc của chính quyền, của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ góp phần hạn chế tối đa các vụ bạo lực gia đình. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về Gia đình ở Quận, phòng Văn hóa và Thông Tin -  đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác Gia đình của Quận đã luôn chủ động trong công tác tham mưu, phối  hợp với các ngành thành viên BCĐ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Công tác Gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng trên địa bàn Quận.

Hàng năm, phòng Văn hóa và Thông Tin chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về Gia đình, trong đó tập trung trọng tâm vào các hoạt động thông tin tuyên truyền, đặc biệt tổ chức nhiều hoạt động vào các ngày Kỷ niệm, ngày lễ trong năm. Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo số liệu, thống kê thu thập chỉ số gia đình và bạo lực gia đình; Đồng thời triển khai duy trì và nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình và các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Tổ chức tổng kết, biểu dương khen thưởng các cá nhân tập thể thực hiện tốt công tác gia đình và bạo lực gia đình trên địa bàn Quận.

Hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong thời kỳ mới”

Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao sự hiểu biết, từ đó làm thay đổi về nhận thức vấn đề là hết sức quan trọng và cần thiết. Do vậy, công tác này luôn được UBND Quận và các Hội, đoàn thể, các phường, nhà trường, tổ dân phố trên địa bàn Quận phối hợp tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thường xuyên và đặc biệt tập trung cao điểm vào các ngày kỷ niệm, các sự kiện như: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động bình đẳng giới, Tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình… Tuyên truyền trực quan, các khẩu hiệu, các thông điệp tuyên truyền theo chủ đề của từng năm; In các tờ rơi tuyên truyền, nhân bản cấp phát đến 13/13 phường các tờ rơi và bộ tiêu chí Quốc gia về gia đình; Tổ chức các Hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, ấm no;

Hội Thi “Món ngon gia đình” quận Bắc Từ Liêm năm 2018

Thông qua các hội thi hội diễn từ quận đến cơ sở như: Hội thi Gia đình Văn minh hạnh phúc, Liên hoan tiếng hát gia đình, Món ngon gia đình, Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu… là hình thức tuyên truyền bề nổi, có hiệu ứng lan tỏa và thu hút đông đảo các gia đình trên địa bàn Quận tham gia. Xác định việc tuyên truyền gắn với văn hóa, với những phong tục, tập quán tốt đẹp sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn. Do vậy, trong quá trình triển khai phòng Văn hóa và Thông Tin đã tham mưu lồng ghép tuyên truyền vào các phong trào xây dựng các mô hình Văn hóa như: phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố Văn hóa. Trong đó, tập trung tuyền truyền các tiêu chí xây dựng các danh hiệu văn hóa, ứng xử văn hóa từ trong gia đình, tạo hiệu ứng lan tỏa trong nhân dân. Bên cạnh đó, tham mưu triển khai nhiều nội dung, nhiệm vụ góp phần vào công tác xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ.

Hiện nay, trên địa bàn Quận phát huy rất tốt mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng. Tùy tính chất, mức độ của vụ việc để địa chỉ có thể tư vấn, tuyên truyền hoặc là nơi lưu trú lại 1- 2 ngày cho nạn nhân; nếu nghiêm trọng thì báo công an, chính quyền để giải quyết... Tính đến nay, trên địa bàn Quận có 104 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 104 tổ tư vấn, 181 tổ hoà giải; Tại các phường duy trì tốt các hoạt động và sinh hoạt CLB: CLB Gia đình văn minh, hạnh phúc, CLB bình đẳng giới, CLB tiền hôn nhân... với các nội dung phong phú, đa dạng. Các hình thức hoạt động của các CLB sinh hoạt theo định kỳ, tháng, quý và tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng phường. Tại các buổi sinh hoạt hội viên thảo luận các chủ đề: Giáo dục đạo đức văn hoá truyền thống của dân tộc, dòng họ; nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng giao tiếp trong gia đình. Nhờ đó các vụ bạo lực trên địa bàn giảm qua từng năm: Năm 2014 trên địa bàn Quận có 17 vụ bạo lực gia đình; Năm 2018 có 8 vụ bạo lực gia đình và đến 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Quận không có vụ bạo lực gia đình nào.

 Với sự quan tâm của lãnh đạo Quận, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự nhiệt tình, tâm huyết của các đồng chí tại cơ sở sẽ giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn, giúp cho quận  Bắc Từ Liêm làm tốt công tác quản lý nhà nước về gia đình nói chung và công tác phòng chống bạo lực gia đình nói riêng; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng người Hà nội thanh lịch văn minh./.

Diệu Linh